26 Oktober 2017
VRC Regioborrel Rotterdam
1 PE punten

Frank Verschuren van Sprenkels & Verschuren, Actuarissen & Consultants, zal een lezing geven over International Risk Management binnen de pensioenfondsenwereld. Meer informatie volgt.

De VRC krijgt haar eigen huis
0
Nieuws

Van de voorzitter

Naar een eigen huis

Na jaren op kamers te hebben gewoond bij de NBA gaat de VRC met ingang van 1 september a.s. haar eigen kantoor betrekken aan de Burgemeester Stramanweg 105 in Amsterdam. Vlakbij de Arena, de A2 en een NS Intercity station.

Wij zijn druk bezig met de inrichting van het nieuwe VRC ‘clubhuis’: het wordt niet alleen een kantoor, maar we kunnen er onze bijeenkomsten, seminars en cursussen organiseren en de leden zullen makkelijk toegang hebben om daar met elkaar afspraken te maken, een kop koffie te drinken en tegelijkertijd actief te zijn voor de vereniging.

 

Gebouw 'Parijs' van HNK Arena. HNK Amsterdam Zuid Oost biedt variërende vergaderruimtes, kant-en-klaar en zelf in te richten kantoorruimtes en flexplekken.

Voor de bureaustaf zijn wij nieuwe disciplines aan het werven om met de bestaande medewerkers het kader te gaan vormen voor de transitie van de VRC naar een Nederlands Instituut voor Financieel Management.

Gelijktijdig werken wij aan de versteviging van de internationale positie van de registercontroller. Zijn wij recent lid geworden van de International Federation of Accountants (IFAC) en de International Group of Controlling (IGC), afgelopen maand heeft het bestuur een overeenkomst afgesloten met het Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) dat niet alleen vaktechnische samenwerking behelst maar ook onze leden de optie biedt om door het afleggen van een schriftelijk examen over een Strategic Paper eveneens lid te worden van het Engelse CIMA. Hierdoor kan de registercontroller tevens de titel van Chartered Global Management Accountant (CGMA) voeren. Dit is een nieuwe, internationale titel die het CIMA samen met het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) voor haar leden heeft ingesteld.

Met deze overeenkomst voor een internationale titel komt de VRC tegemoet aan een lang gekoesterde wens van de leden die of in het buitenland of voor een internationale organisatie in Nederland werken en van internationale werkgevers in Nederland en daarbuiten, en ook van de universiteiten.

Zoals duidelijk wordt, werkt de VRC hard aan haar structuur en inhoud om de toegevoegde waarde voor de leden te vergroten.

Een volgende stap zal zijn om onze maatschappelijke relevantie te versterken door het financieel management als professie herkenbaar te profileren.

Maar intussen kunnen wij even pas op de plaats maken want de zomer is aangebroken. Daarom wens ik iedereen een ontspannen vakantie toe. Echter niet zonder allen te danken die zo actief zijn geweest voor de VRC in een periode van strategische heroriëntatie: onze staf en onze leden-vrijwilligers.

Henri van Horn

21 September 2017
VRC Regioborrel midden Nederland
1 PE punten

Wat te doen met Pensioen?

Het doet ons veel plezier je te kunnen informeren dat we Ralf Vranken, Head of Corporate Retirement Consulting van Willis Towers Watson, bereid hebben gevonden om te spreken op onze volgende regioborrel, nu centraal in Nederland. Ralf is als actuaris werkzaam bij Willis Towers Watson, een wereldwijd adviesbureau op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

VRC Midzomer Event 21 juni 2017
0
Nieuws

Word innovatief en ga experimenteren!

Was je erbij in het Spoorwegmuseum in Utrecht? Daar vond woensdag 21 juni jl. het VRC Midzomer Event plaats. Het thema: ‘De controller als game changer’.

Ondanks de tropische temperatuur is de opkomst tijdens het Midzomer Event dit jaar historisch hoog. Ongeveer 165 vakgenoten zijn aanwezig in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Een plek waar historie en innovatie samenkomen. Dat sluit mooi aan bij het thema van deze dag. Ben je als controller een traditionele ‘bean counter’ of zie je jezelf als ‘game changer’? Een actueel thema in deze tijd waarin veranderingen zich steeds sneller aandienen en een steeds grotere impact hebben. Klanten en markten zijn continu in beweging. Innovaties raken alle bedrijfsprocessen. Hoe speel je daarop in als bedrijf? Welke verandering omarm je en welke niet? Wat is nog de waarde van een strategie? Hoe ga je mee in veranderingen als je niet eens weet waar deze toe leiden? En welke rol heb jij daarbij als RC?

VRC in beweging

VRC-voorzitter Henri van Horn heet ons welkom. Onze vereniging gaat een belangrijk jaar tegemoet, vertelt hij. De nieuwe autonome strategie van de VRC, een nieuwe, eigen locatie voor het bureau, een vernieuwd bestuur en een bredere, internationale focus. Ook de VRC is in beweging.

Zekerheidszoekers

Henri draagt het stokje over aan dagvoorzitter en ‘chef game changer’ drs. Antoine Hendrikx RA RC. Antoine is voormalig CFO Ilse Media/ Sanoma Digital en Investment Director van Sanoma Ventures.

Hij betwijfelt of de RC een game changer is (of zou moeten zijn). Dat gaf hij al eerder aan in een interview in MCA, waarin hij stelt dat de controller de eigenschap heeft alles dood te rekenen. “Wij zijn zekerheidzoekers. Dat was al duidelijk toen wij tegen onze ouders zeiden: ‘Ik wil economie studeren’. RC’s houden niet van risico’s. We willen ze beheersen en liefst zelfs vermijden. Dat staat haaks op innovatie. Innovatie betekent risico’s nemen en kiezen voor onzekerheid. Want de toekomst laat zich niet voorspellen.”

De business uitdagen

De toon is gezet. Eens kijken hoe drs. Fleur Engberink RA daarover denkt. Zij is directeur Group Control & Expertise en Financieel Directeur NS Insurance. “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”, stelt zij. “Dus als we impact willen maken bij veranderingen, moeten we zelf ook veranderen en de control loslaten. Tot voor kort waren we meer bezig met faciliteren en rapporteren dan met analyseren en sturen. Dat moet anders. Niet altijd je gelijk zoeken, maar effect sorteren. De business uitdagen.” Om dat te realiseren, veranderde NS ook het nodige binnen Finance. “Vorig jaar hebben we al onze medewerkers op een andere plek gezet. Mensen blijven hier relatief lang en het is goed om eens heel iets anders te doen.” Fleur zet ons aan tot actie: “Ik heb ervaren dat veranderen gewoon een kwestie van doen is. Dus ga experimenteren! Als het bij NS kan, kan het overal.”

Energietransitie

Na een korte pauze is het woord aan drs. Gerrit Jan Valk, senior business developer Sustainable Energy bij TNO. Hij neemt ons mee in energietransitie en de rol van de RC daarbij. Aan de hand van een voorbeeld uit de energiesector laat hij zien dat verandering vaak ook andere (onverwachte) consequenties heeft. “Vroeger was de energiesector gesloten; er was geen enkele transparantie in het proces en de prijsstelling. Inmiddels hangt het hele netwerk vol met meters en sensoren. Dat helpt energieaanbieders hun processen te optimaliseren, advies op maat te bieden aan consumenten en nieuwe diensten te ontwikkelen. De keerzijde is dat het systeem kwetsbaarder wordt door IT. Het ouderwetse energiesysteem was vrijwel honderd procent betrouwbaar, maar door de integratie van IT wordt het storingsgevoeliger en komen er risico’s bij, bijvoorbeeld op een cyberaanval. Ook privacy wordt een issue.”

Gerrit Jan vertelt over de energietransitie naar duurzame bronnen – zon, wind en aardwarmte. Deze raakt alle organisaties en daarmee ook de finance-professional. Daarom geeft hij ons het advies om met de energietransitie rekening te houden in de forecasting, bij investeringsbeslissingen en bij het bepalen van afschrijvingstermijnen. Een goede eyeopener.

Ruimte om te ondernemen

De volgende spreker is drs. Robert Linck RC, CFO Shell Technology Venture (STV). Dit is de corporate venturing tak van Royal Dutch Shell.

Robert denkt dat de RC vooral de beschermheer van de game changer is. “De game changer bedenkt een innovatie; de controller berekent de haalbaarheid en richt het proces zodanig in dat het goed verloopt.” Robert neemt ons mee in de manier waarop Shell verandering initieert. “Vernieuwing kan alleen plaatsvinden als je het anders regelt dan gemeengoed is in de organisatie. Er is ruimte nodig om te ondernemen.” Die ruimte geeft STV aan beginnende technologiebedrijven, joint ventures, spin-outs en extern beheerde durfkapitaalfondsen. Deze startups worden niet alleen geholpen met kapitaal, maar ook met (R&D-)kennis en toegang tot het wereldwijde netwerk van Shell. Als CFO is Robert verantwoordelijk dat de ventures goed lopen. “Zij opereren onder de vlag van Shell, maar wel met een eigen governance en veel vrijheid.”

Cafébezoeker

Na de paneldiscussie is het woord aan stand-up comedian Thijs van de Meeberg. Zijn opdracht is om de zaal vol met controllers c.q. game changers weer met beide benen op de grond te zetten. Die opdracht is meteen al vervuld: “Ik doe alles in het Nederlands en zonder afkortingen, dus ik hoop dat jullie mij zullen begrijpen”. In twintig minuten deelt hij het beeld dat hij die middag van de RC heeft gekregen. Zijn verhaal eindigt in de kroeg, maar dat komt vooral doordat de autocorrectie van zijn pc ‘game changer’ verandert in ‘cafébezoeker’. Het is duidelijk: we zijn aan een hapje en drankje toe. Beneden in het Spoorwegmuseum is dat prima geregeld. Het is druk en gezellig. We ontmoeten studiegenoten en oud-collega’s en praten nog lang na. De wereld verandert, maar we hopen toch dat we dit soort bijeenkomsten nog heel lang op de ‘good-old’ manier blijven doen.

Een uitgebreid artikel over het Midzomer Event 2017, 'De Controller als Game Changer?" wordt gepubliceerd in nummer 4 van MCA (15 augustus 2017).

Young Professional Day 2017
0
Nieuws

Young Professional Day 2017 in Rotterdam

Woensdag 31 mei vormde De Maastoren het decor van de Young Professional Day 2017. Gastheer (en partner) Deloitte nodigde de VRC uit in de Maastorenzaal op de 44e etage. Met de imposante skyline van Rotterdam op de achtergrond kreeg de jongere generatie RC’s de kans te leren van CFO’s van zeer diverse organisaties. Hoe kwamen zij tot hun huidige posities en wat waren de ‘defining moments’ in hun carrière?

De VRC staat niet alleen aan de vooravond van haar 30-jarige bestaan, maar zit ook midden in een heroriëntatie. De vereniging wil meer en meer uitgroeien tot een kennis- en netwerkinstituut voor al haar leden. De ontwikkelingen die in de hele branche merkbaar zijn moeten ook hun plek vinden bij de VRC. Niet alleen in de opleidingen, maar ook in de organisatie an sich. Deze eerste editie van de Young Professional Day werd opgezet voor RC’s die aan het begin staan van hun carrière.

Frits van Zijdervelt was spreker in de plenaire openingssessie. Als CFO van de North-European Business Unit van Coca-Cola European Partners vertelde hij over de weg die hij heeft afgelegd om te komen tot waar hij nu is. Tijdens zijn looppad heeft hij geleerd zich constant aan te passen. Zo moest hij in 2006 een teleurstelling verwerken toen zijn nieuwe functie als Country CFO NLvan korte duur bleek te zijn toen het team werd opgeheven. “Teleurstellingen zal je altijd tegenkomen, maar de vraag is hoe je ermee omgaat.” Voor de aanwezigen had hij een achttal tips:

IInterne sponsors: Wees bewust van mensen die het in je zien zitten. Laat hen je coachen.

IINieuwe kansen kunnen zich altijd voordoen. Sta hiervoor open

IIIBlijf jezelf ontwikkelen

IVInspireer het team en laat het team je inspireren

VVolg je passies

VIWees eerlijk of iets wel of niet bij je past

VIIWees authentiek

VIIIDraag oplossingen aan

Na de plenaire sessie vonden er verspreid door het Deloitte gebouw interactieve break-out sessies plaats. Bart van de Ven (Athos), Ferry de Vries (Greetz), Maurice de Wilde (GasTerra), Thomas Heerink (Eneco), Hans van Gool (ARAG), Mark Ooijen (Strukton Worksphere) en Christopher Demetrius (Kable) vertelden over hun carrière en over de ‘defining moments’ die hen hebben gemaakt tot de professional die zij nu zijn. Ieder had een inspirerend verhaal en er was volop ruimte voor dialoog en vragen.

Er werd afgesloten met een plenaire sessie waar alle CFO’s nogmaals kort hun boodschap meegaven. Zij en de Young Professionals die aan het woord kwamen waren vrij eensgezind: het is belangrijk kansen te pakken, om jezelf te blijven en zo nu en dan wat lef te tonen. Misschien een evidente boodschap, maar het was goed vandaag hierover te kunnen sparren met ervaren financials en meer de diepte in te kunnen duiken.

Als stip op de horizon werd meegegeven dat er voor de beroepsgroep volop kansen liggen. Met alle ICT-ontwikkelingen, Big Data, de rol van ethiek en de nieuw te definiëren lijn tussen de business- en financial controller is het zaak persoonlijke effectiviteit te tonen en mee te denken met de organisatie. Zoals vandaag leerde: “Een blauwdruk tot CFO bestaat niet, maar ga altijd van eigen kracht uit!

VRC Code Challenge Maastricht dinsdag 27 juni 2017
0
Nieuws

VRC Code Challenge: Morele moed in Maastricht

Dinsdag 27 juni vond de zesde VRC Code Challenge plaats in Maastricht. Ruim zeventig vakgenoten uit het zuiden van het land gingen aan de slag met onze gedragscode. Daarmee is het aantal RC’s dat een Code Challenge heeft gevolgd de vijfhonderd gepasseerd.

De School of Business and Economics van Maastricht University is gevestigd in een voormalig jezuïetenklooster. We nemen plaats in de voormalige kapel, wat nu een grote aula is. De mozaïeken, de zuilen en het houten plafond herinneren nog steeds aan de oude functie. Volgens een vakgenoot een mooie ambiance om ‘roomser dan de paus’ te worden.

Twee RC-opleidingen

We worden welkom geheten door prof. dr. Harold Hassink, verbonden aan de twee RC-opleidingen die Maastricht University aanbiedt: de Nederlandse Executive Master Finance & Control (EMFC) en de internationale variant (IEMFC). Eelke Hemrica, voorzitter van de commissie Handhaving & Ethiek van de VRC, brengt het doel van de Code Challenge in herinnering: de code binnen de beroepsgroep meer tot leven brengen door samen te discussiëren over moreel-ethische kwesties uit de dagelijkse praktijk.

Volkswagen

Harold Hassink geeft een uitstekende inleiding, waarin hij het belang van ethisch handelen nog eens benadrukt. “Ethiek en sustainability zijn geen loze kreten, maar creëren waarde voor een onderneming. Kijk maar eens naar Volkswagen, waar in korte tijd is vernietigd wat in vele jaren is opgebouwd.”

Penningmeester

Aan de hand van een drietal stellingen stimuleert Harold ons na te denken over ethisch handelen en het toepassen van de gedragscode. Er komt een vraag uit de zaal over het handelen als privépersoon. Wat als een RC iemand belazert op Marktplaats, of als hij zijn werkster zwart betaalt? Harold adviseert met dit soort zaken altijd zorgvuldig om te gaan. “Als jij als RC in je vrije tijd penningmeester bent bij de voetbalclub, zullen ze de begroting en jaarrekening anders bekijken dan die van de penningmeester die in het dagelijks leven groenteboer of tandarts is. Denk ook aan de voorzitter van Veilig Verkeer Nederland die wordt aangehouden omdat hij 150 km/u rijdt. Ook al is het buiten werktijd, in dat soort situaties wringt het.”

Uitwisselen

In hoog tempo leidt Harold ons door zijn presentatie, onderbouwd met aansprekende voorbeelden. De meeste aanwezigen zijn alumni van de beide RC-opleidingen en Harold kent vrijwel iedereen bij naam. Dat zorgt voor een open, saamhorige sfeer. Een goede voedingsbodem voor de groepssessies, waarin vakgenoten die werkzaam zijn in dezelfde beroepsgroep dilemma’s uitwisselen en bespreken. Hiervoor is anderhalf uur uitgetrokken.

Ideeën stretchen

In de verschillende groepen passeren allerlei dilemma’s de revue, van het manipuleren van rapportages (“het is maar net wat je laat zien en op welke manier”) tot wurgcontracten met leveranciers (“in de crisistijd waren bedrijven tot veel bereid – als ze maar werk hadden”) en handelen in het Midden-Oosten en Azië via tussenpersonen (“de enige manier om daar zaken geregeld te krijgen”). Goed om je ideeën eens te stretchen aan de hand van ervaringen en meningen van vakgenoten.

Betaaltermijnen

Een dilemma dat in meerdere groepen terugkomt, heeft betrekking op betaaltermijnen. Facturen stelselmatig te laat betalen, betaaltermijnen naar 120 dagen oprekken en sneller de factuur betalen als de leverancier korting geeft; het is voor velen herkenbaar. De meeste vakgenoten keuren het af of vinden het in ieder geval geen gewenste situatie. Om het perspectief toch nog wat te verbreden, voegt Harold een aspect toe. “Stel: jouw bedrijf zit in zwaar weer en heeft problemen met het werkkapitaal. Als jullie failliet gaan, verliezen veel mensen hun baan. Maakt dat de situatie anders?”

Uit de zaal: “Als er druk op je wordt uitgeoefend, is het moeilijk om je poot stijf te houden. Zeker als het gaat over het bedrijfsbelang. Maar ik heb het toch gedaan omdat ik mezelf er niet mee kon verenigen. En het bedrijf bestaat nog en ik zit er nog steeds.”

“Interessant is om zo’n dilemma eens vanuit de kern te bekijken”, stelt een ander. “Hier ligt een rendementsvraagstuk onder. Daar zou je iets aan moeten doen. Zoek naar oplossingen en ga daarover in gesprek met banken en leveranciers. Uit ervaring weet ik dat dergelijke transparantie gewaardeerd wordt.”

De tijd vliegt voorbij. Deze Code Challenge laat zien dat RC’s heel vaak moeten handelen en besluiten in een grijs gebied. Jezelf trainen in de vorm van opleidingen en goede gesprekken maakt je ‘moreel moedig’. En dat is waardevol. Roomser dan de paus hoeven we niet te zijn, maar een beetje morele moed kunnen we op zijn tijd allemaal wel gebruiken. 

Commissie Netwerkontwikkeling zoekt Leden-RC
0
Nieuws


De VRC Commissie Netwerkontwikkeling zoekt vrijwilligers: leden-RC
De Vereniging van Registercontrollers (VRC) zoekt RC’s voor haar Commissie Netwerkontwikkeling. De Cie. Netwerkontwikkeling adviseert het Bestuur inzake beleids- en uitvoeringsvraagstukken in het kader van de ontwikkeling van de VRC als netwerk voor Registercontrollers. 

De VRC Cie. Netwerkontwikkeling
Het doel van de commissie is het zorgdragen voor het behoud van de kwaliteit van het RC-dienstmerk door middel van het versterken van de VRC als netwerk voor Registercontrollers, het ontwikkelen en onderhouden van een relatienetwerk en het jaarlijks organiseren van een paar themagerichte bijeenkomsten (de Cie. Events organiseert de meeste, reguliere en terugkerende VRC-events).

De Cie. Netwerkontwikkeling bestaat uit ongeveer 6 leden. Zij vormen een team waarin verschillende disciplines en competenties zijn vertegenwoordigd. Een combinatie van senioriteit, deskundigheid, onafhankelijkheid en het vermogen om effectief in een team te kunnen functioneren is geboden. De commissieleden ondersteunen het bestuur beleidsmatig op het gebied van netwerkontwikkeling en de ontwikkeling en uitvoering van het relatiebeleid door onder meer onderzoek te (laten) verrichten, ontwikkelingen op het specifieke aandachtsgebied te volgen en te evalueren, en deze in (beleids-) voorstellen, ontwerpen en notities te vertalen.

Voor het bouwen en onderhouden van de netwerken van de VRC brengen de commissieleden bijvoorbeeld stakeholders in kaart; analyseren ze het ledenbestand, bouwen en intensiveren ze een relatienetwerk voor financiële professionals, initiëren en bevorderen ze de samenwerking met organisaties/partijen op het specifieke aandachtsgebied; bewaken en beheren ze contacten met partijen/belanghebbenden en creëren ze draagvlak voor beleid. De commissieleden organiseren dit in thema gerichte werkgroepen:
- Publicaties en bijbehorend onderzoek op het specifieke aandachtsgebied.
- Netwerkactiviteiten, zoals themagerichte bijeenkomsten die niet onder de Cie. Events vallen.
- VRC jaarcongres: inhoudelijke ondersteuning van de Cie. Events.

Over de versterking van de VRC als netwerk voor Registercontrollers hebben de commissieleden contact met het Bestuur en, waar relevant, met de Cie. Events. Over de versterking van de samenwerking ter bevordering van een verantwoorde beroepsuitoefening, hebben de commissieleden tevens contact met derden (leden, opleidingsinstituten, stakeholders).

Profiel kandidaten en sollicitatie
Geïnteresseerden in de functie van lid-RC van de Cie. Netwerkontwikkeling kunnen het ‘Profiel commissieleden Cie. Netwerkontwikkeling’ downloaden via vrc.nl. Zij worden vriendelijk verzocht uiterlijk 30 september 2017 een korte motivatie met cv per e-mail bericht te sturen naar Willem Geursen, beleidsmedewerker netwerkontwikkeling VRC (vrc@vrc.nl), onder vermelding van vrijwilligersvacature lid-RC van de Cie. Netwerkontwikkeling. Mocht u iemand kennen die naar uw inzicht een geschikte kandidaat voor deze functie zou zijn, dan horen wij dit vanzelfsprekend graag. Indien u meer informatie wenst over een van deze vacature kunt u contact opnemen met Willem Geursen via 020-3010473\312.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

2017-Vacature-volledig-Leden-RC-van-de-VRC-Cie-Netwerkontwikkeling.pdf

2017-Profiel-leden-RC-Cie-Netwerkontwikkeling.pdf

VRC Regioborrel circuit van Zandvoort
0
Nieuws


Met de toewijding van Max Verstappen

Bijna anderhalf jaar geleden kreeg Max Verstappen een stoel in het hoofdteam van Red Bull. De hele wereld was verbaasd dat de jonge Max de stoel kreeg en viel over het Red Bull management. Na de overwinning in Spanje waren vriend en vijand het er over eens: de overplaatsing door Red Bull was geniaal. Wat we na die tijd hebben gezien is Maximale toewijding. Een coureur die er vol voor gaat en die gedreven is tot Maximale inspanning.

Deze indruk had ik ook na de presentatie "Finance met vleugels" van Ewout van der Heijden RC, Finance Director Red Bull Nederland B.V., donderdag 15 juni 2017 in de VIP box van Red Bull op het circuit van Zandvoort. Een goed verhaal, gepresenteerd door een gedreven persoon van wie het commitment af spatte. Nu snap ik waarom Max past bij Red Bull en waarom het team de keuzes maakte zoals ze anderhalf jaar geleden heeft gedaan. Kortom, de missie “Red Bull gives wings to people and ideas” klopt ook intern.

In het verhaal van Ewout valt op dat Red Bull de regie voert over de hele keten. Niet afhankelijk zijn van distributeurs of retailers. Zelf de hele keten regisseren met een ploeg van jonge enthousiaste mensen. Werknemers die veel verantwoordelijkheden krijgen maar van wie ook toewijding en inzet wordt verlangd. Kortom, een goed verhaal van een goed bedrijf waar het leuk is om te werken. De toewijding is een deel van het succes.

Finance doet mee

Voor Finance valt op dat ze “mee doen”. Finance als geweten van de organisatie. Ze zijn er bij als beslissingen worden genomen en helpen de business om de regie te kunnen voeren. Of het nu gaat over het vaststellen en monitoren van de doelen of om het registreren van hoe de directe bonussen gecontroleerd en de uitgaven aan retailers geregistreerd worden, Finance doet mee en heeft een absoluut sturende rol.

Finance bij Red Bull klinkt als een geoliede machine die systemen gebruikt die alles omvatten. Een goed systeem met één waarheid op één plaats. De afspraken met klanten, de voorzieningen en de realisaties in een geïntegreerd systeem. Geen woud van Excels maar gewoon up-to-date informatie die beschikbaar is voor iedereen het nodig heeft. Door gebruik van BI kan er geaggregeerd en in detail geanalyseerd worden. Alles op basis van dezelfde eenduidige waarheid.

Met een kleine toegewijde club bewaakt Ewout de lange termijn rentabiliteit. Les van dit alles is dat het een kwestie van bouwen is. Ieder jaar moet het beter en ieder jaar wordt gestreefd naar een hogere efficiency. Voor het komend jaar staat de effectiviteitsmeting van Marketing op het programma. Voor de mensen in Finance worden nieuwe uitdagingen gezocht en geboden. Dikwijls ook buiten Finance.

Na dit vlammende betoog hebben we genoten van een goede borrel. Ook dat was klasse. Kortom, een geslaagde regioborrel. Met een doosje met alle Red Bull smaken onder de arm voldaan weer naar huis. Ewout, dank voor het goede verhaal en de fantastische bijeenkomst.

Peter-Jan van Ham, voorzitter VRC commissie Events

23 November 2017
VRC Regioborrel Noord Nederland
1 PE punten

Op de VRC Regioborrel in Heerenveen is Jaspert Meijburg RA RC, concerncontroller van Zorggroep Alliade, op 23 nov. a.s. onze gastheer.

www.alliade.nl

Pagina: 1234567891011
Ontvang het laatste VRC nieuws. Geen spam maar alle updates die een RC niet mag missen.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.