Commissie Handhaving & Ethiek zoekt Leden-RC


Commissie Handhaving & Ethiek zoekt vrijwilligers: Leden-RC 
De Vereniging van Registercontrollers (VRC) zoekt een leden-RC voor haar Commissie Handhaving en Ethiek (Cie. H&E). Zie voor het profiel van deze functie en nadere inlichtingen: vrc.nl. 
De Cie. H&E is de door de VRC ingestelde commissie die ten doel heeft het Bestuur te adviseren inzake beleids-, handhavings-, en uitvoeringsvraagstukken in het kader van de VRC Gedragscode (hierna: de Code) conform de bepalingen van het Reglement Cie. H&E. 

De VRC Gedragscode
Ter borging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening heeft de VRC een Code waaraan de leden zich hebben te houden. Van de gedragscode afwijkend gedrag kan leiden tot het indienen van een klacht door een belanghebbende bij de Raad van Tucht. De Code geeft de regels voor die leden van de VRC, die gerechtigd zijn het merk Registercontroller (RC) te voeren. Hij biedt een leidraad voor de RC, opdat het gedrag van de RC in overeenstemming is met wat redelijkerwijs verwacht mag worden door ieder die in hem of haar vertrouwen stelt. Deze verwachtingen zijn primair maar niet exclusief gebaseerd op de rol van de RC als professional in finance & control. De Code beschrijft de volgende vijf fundamentele beginselen die richting moeten geven aan het gedrag van de RC: Professioneel gedrag, Objectiviteit, Deskundigheid en zorgvuldigheid, Integriteit en Geheimhouding (PODIG).

De commissieleden van de Cie. H&E
De Cie. H&E bestaat uit minimaal 5 leden, onder wie minimaal 2 leden-RC en 1 buitenlid-ethicus. Ook andere buitenleden, zoals het buitenlid-permanente educatie kunnen deel uitmaken van de Cie. H&E. De leden vormen een team waarin verschillende disciplines en competenties zijn vertegenwoordigd. Zij moeten een onafhankelijke oordeelsvorming hebben. Dit vraagt om een combinatie van senioriteit, deskundigheid, onafhankelijkheid en het vermogen om effectief in een team te kunnen functioneren.

Profiel kandidaten en sollicitatie
Geïnteresseerden in de functie van lid RC van de Cie. H&E kunnen het ‘Profiel commissieleden Cie. H&E’ downloaden via vrc.nl. Zij worden vriendelijk verzocht uiterlijk 30 september 2017 een korte motivatie met CV per e-mail bericht te sturen naar Willem Geursen, stafmedewerker VRC (w.geursen@vrc.nl), onder vermelding van vrijwilligersvacature lid RC van de Cie. H&E. Mocht u iemand kennen die naar uw inzicht een geschikte kandidaat voor deze functie zou zijn, dan horen wij dit vanzelfsprekend graag. Indien u meer informatie wenst over een van deze vacature kunt u contact opnemen met Willem Geursen via 020-3010473/312/301. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Profiel commissieleden Cie. H&E

Vrijwilligersvacature Lid RC van de Cie. H&E

Reacties
Spelregels voor reacties
U heeft op onze website de mogelijkheid om te reageren op nieuwsberichten. Als u contact met de VRC wilt opnemen, kan dat beter per e-mail via vrc@vrc.nl of telefoon 020-3010312.

Wij hanteren voor reacties via de website een aantal spelregels die bedoeld zijn om een goede discussie te bevorderen. Onze website-redactie beheert reacties actief, zij plaatst uw reactie zo spoedig mogelijk online en behoudt zich het recht voor om bijdragen te weigeren of in te korten.

Niet ter zake doende inzendingen worden niet opgenomen, evenals bijdragen onder een valse naam, pseudoniem of bijnaam. Reacties mogen geen privégegevens van derden bevatten.

Door het insturen van uw reactie gaat u akkoord met deze regels. Over de toepassing ervan kunt u niet corresponderen.

Ontvang het laatste VRC nieuws. Geen spam maar alle updates die een RC niet mag missen.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.