Commissie Netwerkontwikkeling zoekt Leden-RC


De VRC Commissie Netwerkontwikkeling zoekt vrijwilligers: leden-RC
De Vereniging van Registercontrollers (VRC) zoekt RC’s voor haar Commissie Netwerkontwikkeling. De Cie. Netwerkontwikkeling adviseert het Bestuur inzake beleids- en uitvoeringsvraagstukken in het kader van de ontwikkeling van de VRC als netwerk voor Registercontrollers. 

De VRC Cie. Netwerkontwikkeling
Het doel van de commissie is het zorgdragen voor het behoud van de kwaliteit van het RC-dienstmerk door middel van het versterken van de VRC als netwerk voor Registercontrollers, het ontwikkelen en onderhouden van een relatienetwerk en het jaarlijks organiseren van een paar themagerichte bijeenkomsten (de Cie. Events organiseert de meeste, reguliere en terugkerende VRC-events).

De Cie. Netwerkontwikkeling bestaat uit ongeveer 6 leden. Zij vormen een team waarin verschillende disciplines en competenties zijn vertegenwoordigd. Een combinatie van senioriteit, deskundigheid, onafhankelijkheid en het vermogen om effectief in een team te kunnen functioneren is geboden. De commissieleden ondersteunen het bestuur beleidsmatig op het gebied van netwerkontwikkeling en de ontwikkeling en uitvoering van het relatiebeleid door onder meer onderzoek te (laten) verrichten, ontwikkelingen op het specifieke aandachtsgebied te volgen en te evalueren, en deze in (beleids-) voorstellen, ontwerpen en notities te vertalen.

Voor het bouwen en onderhouden van de netwerken van de VRC brengen de commissieleden bijvoorbeeld stakeholders in kaart; analyseren ze het ledenbestand, bouwen en intensiveren ze een relatienetwerk voor financiële professionals, initiëren en bevorderen ze de samenwerking met organisaties/partijen op het specifieke aandachtsgebied; bewaken en beheren ze contacten met partijen/belanghebbenden en creëren ze draagvlak voor beleid. De commissieleden organiseren dit in thema gerichte werkgroepen:
- Publicaties en bijbehorend onderzoek op het specifieke aandachtsgebied.
- Netwerkactiviteiten, zoals themagerichte bijeenkomsten die niet onder de Cie. Events vallen.
- VRC jaarcongres: inhoudelijke ondersteuning van de Cie. Events.

Over de versterking van de VRC als netwerk voor Registercontrollers hebben de commissieleden contact met het Bestuur en, waar relevant, met de Cie. Events. Over de versterking van de samenwerking ter bevordering van een verantwoorde beroepsuitoefening, hebben de commissieleden tevens contact met derden (leden, opleidingsinstituten, stakeholders).

Profiel kandidaten en sollicitatie
Geïnteresseerden in de functie van lid-RC van de Cie. Netwerkontwikkeling kunnen het ‘Profiel commissieleden Cie. Netwerkontwikkeling’ downloaden via vrc.nl. Zij worden vriendelijk verzocht uiterlijk 30 september 2017 een korte motivatie met cv per e-mail bericht te sturen naar Willem Geursen, beleidsmedewerker netwerkontwikkeling VRC (vrc@vrc.nl), onder vermelding van vrijwilligersvacature lid-RC van de Cie. Netwerkontwikkeling. Mocht u iemand kennen die naar uw inzicht een geschikte kandidaat voor deze functie zou zijn, dan horen wij dit vanzelfsprekend graag. Indien u meer informatie wenst over een van deze vacature kunt u contact opnemen met Willem Geursen via 020-3010473\312.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

2017-Vacature-volledig-Leden-RC-van-de-VRC-Cie-Netwerkontwikkeling.pdf

2017-Profiel-leden-RC-Cie-Netwerkontwikkeling.pdf

Reacties
Spelregels voor reacties
U heeft op onze website de mogelijkheid om te reageren op nieuwsberichten. Als u contact met de VRC wilt opnemen, kan dat beter per e-mail via vrc@vrc.nl of telefoon 020-3010312.

Wij hanteren voor reacties via de website een aantal spelregels die bedoeld zijn om een goede discussie te bevorderen. Onze website-redactie beheert reacties actief, zij plaatst uw reactie zo spoedig mogelijk online en behoudt zich het recht voor om bijdragen te weigeren of in te korten.

Niet ter zake doende inzendingen worden niet opgenomen, evenals bijdragen onder een valse naam, pseudoniem of bijnaam. Reacties mogen geen privégegevens van derden bevatten.

Door het insturen van uw reactie gaat u akkoord met deze regels. Over de toepassing ervan kunt u niet corresponderen.

Ontvang het laatste VRC nieuws. Geen spam maar alle updates die een RC niet mag missen.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.