Verplichte PE-activiteit 'Professionele Ethiek' per 2017


Verplichte PE-activiteit 'Professionele Ethiek' in plaats van verplichte cursus ‘VRC gedragscode’ per 2017

Op de ALV van 30 juni 2016 is besloten om de Permanente Educatie (PE)-Regeling voor de Registercontroller (RC) aan te passen per 1 juli 2016. De handhaving hierop zal pas vanaf 2017 plaatsvinden om de RC ruim de tijd te geven een passende PE-activiteit 'Professionele Ethiek' te vinden voor 2017. Meer informatie vindt u door op de links hieronder te klikken. 

De leden hebben ingestemd met het voorstel van het Bestuur en de Commissie Handhaving & Ethiek om de driejaarlijks verplichte cursus ‘VRC gedragscode’ per 1 juli 2016 te vervangen door een verplichte PE-activiteit ‘Professionele Ethiek’ van – gemiddeld – 3 PE-punten/uren per jaar. De RC heeft hierbij een ruime keuzevrijheid en kan gebruik maken van de mogelijkheid om PE-uren/punten 1 jaar terug en 2 jaar vooruit te schuiven bij een PE-punten/uren tekort of overschot op het gebied van professionele ethiek.

Art. 5 van de PE-Regeling (verplichte PE-activiteit: gedragscode) is aangepast per 1 juli 2016, met de kanttekening dat de gewijzigde verplichting pas daadwerkelijk vanaf 1 januari 2017 gaat gelden. In 2016 bestaat deze verplichting nog niet, omdat de PE-Regeling pas per 1 juli 2016 is aangepast.

In de periode 1 juli t/m 31 december 2016 kan de RC vast wennen aan de gewijzigde PE-Regeling op het gebied van de verplichte PE-activiteit 'Professionele Ethiek' en de daarbij geïntroduceerde keuzevrijheid. De RC heeft dan ruim de tijd om een passende activiteit voor 2017 in te plannen. De RC kan ook al een activiteit 'Professionele Ethiek' volgen in 2016 en deze doorschuiven naar 2017 op grond van de hierboven vermelde compensatieregeling. 

Alle leden hebben de eerste verplichte PE-cursus 'VRC gedragscode' inmiddels gevolgd of in de EMFC-opleiding gehad. Deze PE-activiteit blijft echter een geldige PE-activiteit 'Professionele Ethiek' voor de RC die zijn/haar kennis wenst op te frissen. De cursus is nog online te volgen via de Universiteit van Amsterdam. U kunt zich aanmelden via: online cursus VRC Code of Conduct

Hieronder vindt u meer informatie over de verplichte PE-activiteit 'Professionele Ethiek'. De toelichting en de – niet limitatieve – lijst met voorbeelden van in de markt aangeboden activiteiten zijn bedoeld om de RC vanaf 2017 te faciliteren bij het maken van evenwichtige keuzes met betrekking tot de verplichte PE-activiteit ‘Professionele Ethiek’. 

Toelichting verplichte PE-activiteit ‘Professionele Ethiek’ ingaande 2017

Niet limitatieve voorbeeldlijst verplichte PE-activiteit 'Professionele Ethiek'

PE-Regeling voor de Registercontroller per 1 juli 2016

NBA-VRC Opleidingen ondersteunt u graag bij het ethisch handelen en helpt u bij zelfreflectie op dit gebied. Bekijk de actuele cursuskalender met cursussen op het gebied van ethiek en gedrag hier

Reacties
Spelregels voor reacties
U heeft op onze website de mogelijkheid om te reageren op nieuwsberichten. Als u contact met de VRC wilt opnemen, kan dat beter per e-mail via vrc@vrc.nl of telefoon 020-3010312.

Wij hanteren voor reacties via de website een aantal spelregels die bedoeld zijn om een goede discussie te bevorderen. Onze website-redactie beheert reacties actief, zij plaatst uw reactie zo spoedig mogelijk online en behoudt zich het recht voor om bijdragen te weigeren of in te korten.

Niet ter zake doende inzendingen worden niet opgenomen, evenals bijdragen onder een valse naam, pseudoniem of bijnaam. Reacties mogen geen privégegevens van derden bevatten.

Door het insturen van uw reactie gaat u akkoord met deze regels. Over de toepassing ervan kunt u niet corresponderen.

Ontvang het laatste VRC nieuws. Geen spam maar alle updates die een RC niet mag missen.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.