VRC Midzomer Event 21 juni 2017

Word innovatief en ga experimenteren!

Was je erbij in het Spoorwegmuseum in Utrecht? Daar vond woensdag 21 juni jl. het VRC Midzomer Event plaats. Het thema: ‘De controller als game changer’.

Ondanks de tropische temperatuur is de opkomst tijdens het Midzomer Event dit jaar historisch hoog. Ongeveer 165 vakgenoten zijn aanwezig in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Een plek waar historie en innovatie samenkomen. Dat sluit mooi aan bij het thema van deze dag. Ben je als controller een traditionele ‘bean counter’ of zie je jezelf als ‘game changer’? Een actueel thema in deze tijd waarin veranderingen zich steeds sneller aandienen en een steeds grotere impact hebben. Klanten en markten zijn continu in beweging. Innovaties raken alle bedrijfsprocessen. Hoe speel je daarop in als bedrijf? Welke verandering omarm je en welke niet? Wat is nog de waarde van een strategie? Hoe ga je mee in veranderingen als je niet eens weet waar deze toe leiden? En welke rol heb jij daarbij als RC?

VRC in beweging

VRC-voorzitter Henri van Horn heet ons welkom. Onze vereniging gaat een belangrijk jaar tegemoet, vertelt hij. De nieuwe autonome strategie van de VRC, een nieuwe, eigen locatie voor het bureau, een vernieuwd bestuur en een bredere, internationale focus. Ook de VRC is in beweging.

Zekerheidszoekers

Henri draagt het stokje over aan dagvoorzitter en ‘chef game changer’ drs. Antoine Hendrikx RA RC. Antoine is voormalig CFO Ilse Media/ Sanoma Digital en Investment Director van Sanoma Ventures.

Hij betwijfelt of de RC een game changer is (of zou moeten zijn). Dat gaf hij al eerder aan in een interview in MCA, waarin hij stelt dat de controller de eigenschap heeft alles dood te rekenen. “Wij zijn zekerheidzoekers. Dat was al duidelijk toen wij tegen onze ouders zeiden: ‘Ik wil economie studeren’. RC’s houden niet van risico’s. We willen ze beheersen en liefst zelfs vermijden. Dat staat haaks op innovatie. Innovatie betekent risico’s nemen en kiezen voor onzekerheid. Want de toekomst laat zich niet voorspellen.”

De business uitdagen

De toon is gezet. Eens kijken hoe drs. Fleur Engberink RA daarover denkt. Zij is directeur Group Control & Expertise en Financieel Directeur NS Insurance. “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”, stelt zij. “Dus als we impact willen maken bij veranderingen, moeten we zelf ook veranderen en de control loslaten. Tot voor kort waren we meer bezig met faciliteren en rapporteren dan met analyseren en sturen. Dat moet anders. Niet altijd je gelijk zoeken, maar effect sorteren. De business uitdagen.” Om dat te realiseren, veranderde NS ook het nodige binnen Finance. “Vorig jaar hebben we al onze medewerkers op een andere plek gezet. Mensen blijven hier relatief lang en het is goed om eens heel iets anders te doen.” Fleur zet ons aan tot actie: “Ik heb ervaren dat veranderen gewoon een kwestie van doen is. Dus ga experimenteren! Als het bij NS kan, kan het overal.”

Energietransitie

Na een korte pauze is het woord aan drs. Gerrit Jan Valk, senior business developer Sustainable Energy bij TNO. Hij neemt ons mee in energietransitie en de rol van de RC daarbij. Aan de hand van een voorbeeld uit de energiesector laat hij zien dat verandering vaak ook andere (onverwachte) consequenties heeft. “Vroeger was de energiesector gesloten; er was geen enkele transparantie in het proces en de prijsstelling. Inmiddels hangt het hele netwerk vol met meters en sensoren. Dat helpt energieaanbieders hun processen te optimaliseren, advies op maat te bieden aan consumenten en nieuwe diensten te ontwikkelen. De keerzijde is dat het systeem kwetsbaarder wordt door IT. Het ouderwetse energiesysteem was vrijwel honderd procent betrouwbaar, maar door de integratie van IT wordt het storingsgevoeliger en komen er risico’s bij, bijvoorbeeld op een cyberaanval. Ook privacy wordt een issue.”

Gerrit Jan vertelt over de energietransitie naar duurzame bronnen – zon, wind en aardwarmte. Deze raakt alle organisaties en daarmee ook de finance-professional. Daarom geeft hij ons het advies om met de energietransitie rekening te houden in de forecasting, bij investeringsbeslissingen en bij het bepalen van afschrijvingstermijnen. Een goede eyeopener.

Ruimte om te ondernemen

De volgende spreker is drs. Robert Linck RC, CFO Shell Technology Venture (STV). Dit is de corporate venturing tak van Royal Dutch Shell.

Robert denkt dat de RC vooral de beschermheer van de game changer is. “De game changer bedenkt een innovatie; de controller berekent de haalbaarheid en richt het proces zodanig in dat het goed verloopt.” Robert neemt ons mee in de manier waarop Shell verandering initieert. “Vernieuwing kan alleen plaatsvinden als je het anders regelt dan gemeengoed is in de organisatie. Er is ruimte nodig om te ondernemen.” Die ruimte geeft STV aan beginnende technologiebedrijven, joint ventures, spin-outs en extern beheerde durfkapitaalfondsen. Deze startups worden niet alleen geholpen met kapitaal, maar ook met (R&D-)kennis en toegang tot het wereldwijde netwerk van Shell. Als CFO is Robert verantwoordelijk dat de ventures goed lopen. “Zij opereren onder de vlag van Shell, maar wel met een eigen governance en veel vrijheid.”

Cafébezoeker

Na de paneldiscussie is het woord aan stand-up comedian Thijs van de Meeberg. Zijn opdracht is om de zaal vol met controllers c.q. game changers weer met beide benen op de grond te zetten. Die opdracht is meteen al vervuld: “Ik doe alles in het Nederlands en zonder afkortingen, dus ik hoop dat jullie mij zullen begrijpen”. In twintig minuten deelt hij het beeld dat hij die middag van de RC heeft gekregen. Zijn verhaal eindigt in de kroeg, maar dat komt vooral doordat de autocorrectie van zijn pc ‘game changer’ verandert in ‘cafébezoeker’. Het is duidelijk: we zijn aan een hapje en drankje toe. Beneden in het Spoorwegmuseum is dat prima geregeld. Het is druk en gezellig. We ontmoeten studiegenoten en oud-collega’s en praten nog lang na. De wereld verandert, maar we hopen toch dat we dit soort bijeenkomsten nog heel lang op de ‘good-old’ manier blijven doen.

Een uitgebreid artikel over het Midzomer Event 2017, 'De Controller als Game Changer?" wordt gepubliceerd in nummer 4 van MCA (15 augustus 2017).

Reacties
Spelregels voor reacties
U heeft op onze website de mogelijkheid om te reageren op nieuwsberichten. Als u contact met de VRC wilt opnemen, kan dat beter per e-mail via vrc@vrc.nl of telefoon 020-3010312.

Wij hanteren voor reacties via de website een aantal spelregels die bedoeld zijn om een goede discussie te bevorderen. Onze website-redactie beheert reacties actief, zij plaatst uw reactie zo spoedig mogelijk online en behoudt zich het recht voor om bijdragen te weigeren of in te korten.

Niet ter zake doende inzendingen worden niet opgenomen, evenals bijdragen onder een valse naam, pseudoniem of bijnaam. Reacties mogen geen privégegevens van derden bevatten.

Door het insturen van uw reactie gaat u akkoord met deze regels. Over de toepassing ervan kunt u niet corresponderen.

Ontvang het laatste VRC nieuws. Geen spam maar alle updates die een RC niet mag missen.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.