Evenement

  • Evenementen
07 november 2019
VRC Regio Meeting Amsterdam

Met het accent op de eigen regio en het eigen woon- en/of werkgebied, bieden de VRC regio meetings een uitgelezen gelegenheid voor de vereniging en de RC-leden elkaar te ontmoeten. We nodigen je dan ook met genoegen uit voor de VRC Regio Meeting Amsterdam die donderdag 7 november a.s. plaatsvindt in het kantoor van de VRC.
 
Thema: Pensioen in uitvoering

De pensioensector staat volop in de schijnwerpers. Nu er een pensioenakkoord is, vraagt de uitwerking de nodige inzet. Ook de pensioenmarkt is flink in beweging: deelnemers en werkgevers vragen andere dienstverlening, de consolidatie zet door, er zijn PPI’s en algemene pensioenfondsen bijgekomen en ook de impact van technologie, regelgeving (denk aan IORP2) en toezicht vragen aandacht. In dit veranderende speelveld timmert APG hard aan de weg om deelnemers, werkgevers en fondsen zo goed mogelijk te bedienen. APG Groep verzorgt als financiële dienstverlener pensioenadministratie, asset management, bestuursadvisering, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten. APG voert deze werkzaamheden uit namens pensioenfondsen en werkgevers. Voor de pensioenfondsen in deze sectoren beheert APG ruim 500 miljard euro (Q2 2019) pensioenvermogen. APG werkt voor ongeveer 21.000 werkgevers en verzorgt het pensioen voor één op de vijf gezinnen in Nederland (ruim 4½ miljoen deelnemers).
Drie jaar geleden heeft APG besloten dat wachten op het antwoord op de vraag over een pensioenakkoord geen optie was en heeft zelf een ambitieuze missie en visie geformuleerd. Sindsdien zijn deze vertaald naar een strategie die in uitvoering is en is performance management opgezet om de realisatie te monitoren en sturen.
In deze sessie zullen Alwin Oerlemans en Michiel Evers je vanuit een outside/inside view meenemen in de actuele ontwikkelingen in de markt, deze vertalen naar APG en je meenemen in hoe APG zijn strategie uitvoert en stuurt.

Sprekers:
Michiel Evers is in verschillende rollen actief geweest, waaronder binnen finance. Michiel is sinds 2016 is hij Hoofd Corporate Strategie. In 2018 rondde hij de internationale RC opleiding af aan de Universiteit van Maastricht. Michiel is sinds 2009 werkzaam bij APG.

Alwin Oerlemans werkt binnen APG Asset Management. Zijn werkterrein ligt op het terrein van fiduciair management en product management. Hiernaast is Alwin werknemersvoorzitter van het Personeelspensioenfonds APG. Voorheen werkte hij o.a. bij NIBC, het Ministerie van Financiën en de Universiteit van Maastricht.

Programma
16.30-17.00u      Ontvangst (met koffie en thee)
17.00-18.45u      Presentaties
18.45-20.00u      Borrel en (stamppotjes)buffet

Kosten: You don’t have to bring your own wallet

Je bent van harte uitgenodigd voor deze interessante presentatie en gezellige borrel met (stampotjes)buffet op donderdag 7 november 2019: meld je aan! We hopen zoveel mogelijk van jullie te zien in Amsterdam.

U kunt zich tot één dag voor het evenement aanmelden.
Zoek een RC