Cursus: De Psychologie van Management Control

Management Control wordt vaak gebruikt als thermometer in de organisatie. KPI’s zijn opgesteld om het bestuur op de hoogte te stellen van hoe het er in de organisatie voor staat.  Onderbelicht, maar een tevens zo belangrijk doel van management control is mensen motiveren en in een strategisch goede richting bewegen. Kernvraag van de sessie is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen in onze organisatie top presteren, en dat dit niet ten koste gaat van hun tevredenheid en welzijn. Welke psychologische theorieën en modellen kunnen ons hierbij helpen en wat betekent dit voor de controller? Hoe kun je mensen motiveren om autonoom te beslissen wat goed is voor de organisatie? En welke KPI’s helpen mensen nu echt in hun werk?

Docent
Prof. dr. Werner Bruggeman is emeritus hoogleraar Management Accounting & Control bij de universiteit Gent en de Vlerick Business School in Gent en werkt tevens als management control expert bij Delaware Consulting International. De heer Bruggeman is gespecialiseerd in de integratie tussen strategie, organisatie en management control en heeft een ruime ervaring bij de begeleiding van bedrijven bij de optimalisatie van hun management controlesystemen.

Kosten
Leden: € 695,-
Niet leden: € 795,-

Waar en Wanneer?

Datum:
16 november 2022

Tijd:
09:00 – 17:00

Locatie:
Breukelen

PE-Punten:
8

Bekijk cursus