Cursus: Ethiek, AI en Data in de Organisatie

Dit is een verdieping op onze populaire webinar Ethiek rondom het gebruik van Data in de Organisatie.

Met het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie, en aankomende regulatie, worden ook de (ethische) risico’s van dit gebruik groter. Methodes om die risico’s in kaart te brengen, via bijvoorbeeld audits en self-assessments, en om risico’s te ondervangen worden dus steeds relevanter. Hoe kunnen we grip krijgen op (onbedoelde) discriminatie, accountability vastleggen en wat wordt zijn de mogelijkheden voor transparantie? Aan de hand van cases (mogelijk ook vooraf aangedragen door de deelnemers) kijken we in deze cursus naar het gebruik van algoritmes in organisaties. Daarmee ligt de focus van deze dagcursus op het kijken naar wat er in de praktijk gedaan kan worden om ethische risico’s (vooraf) te signaleren en hoe hier constructief mee omgegaan kan worden.

Docent

Dr. Stefan Buijsman promoveerde op zijn twintigste op de filosofie van de wiskunde. Momenteel is hij onderzoeker bij AiTech aan de TU Delft en werkt daar aan verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie. In zijn onderzoek richt hij zich op het verklaren van de uitvoer van algoritmes en de inrichting van het beslisproces zodat algoritmes op de juiste momenten gevolgd en bevraagd worden. Daarnaast schrijft hij populair wetenschappelijke boeken, het recentste boek gaat ook over AI (onder de titel Alsmaar Intelligenter).

Praktisch

Vorm: fysieke cursus te Van der Valk Hotel Breukelen

PE-uren: 7

Kosten: ledenprijs € 495,-

              Niet ledenprijs: € 695,-

Duur: 10.00 tot 17:30

Taal: Nederlands

Kosten:
Leden: € 495,-
Niet leden: € 595,-

Waar en Wanneer?

Datum:
06 juli 2022

Tijd:
10:00 – 17:30

Locatie:
Van der Valk Hotel Breukelen

PE-Punten:
7

Bekijk cursus