Cursus: Management Control: Wat zegt de Wetenschap?

Deze onlinecursus biedt een grondige verkenning van het vakgebied Management Control en toetst onze inzichten op een begrijpelijke manier aan de (laatste stand) van wetenschappelijk onderzoek. Door middel van een basistekst en een beperkt aantal wetenschappelijk artikelen biedt deze cursus een kort maar krachtige opfrissing en uitbreiding van het denken over Management Control Systemen. Deze onlinecursus is verspreid over 6 avonden in 2 weken. Data voor juni 2022 zijn bevestigd

Inhoud

Het vakgebied van de controller is niet alleen in praktische zin uitdagend maar ook onderwerp van serieus academisch onderzoek. Dit onderzoek kan helpen in het vaststellen van bruikbare praktische inzichten maar ook in het uitleggen waarom veel praktische uitdagingen juist vaak geen snelle oplossing hebben. In deze cursus gaan we in dialoog in op wetenschappelijke inzichten en hun praktische waarde. We lopen daarbij langs diverse thema’s in de praktijk van management control, maar zullen ook ingaan op, bijvoorbeeld, de relevantie van neuroscience en filosofie voor de controller. Het programma brengt kennis en inzicht, visievorming voor de eigen praktijk, instrumenten voor de toepassing m.b.t. volgende onderwerpen:

– Inleiding Management Control systemen: tussen strategie en operatie

– Mensbeelden in Management Control: helpen de hersenwetenschappen ons?

– Budgettering en de zoektocht naar vernieuwing: hoe ver zijn we?

– Prestatiemeting en -verbetering: cognitie en motivatie, hoe werkt het echt?

– Risicomanagement: het MCS van de toekomst?

– Voorbij MCS: AI en de rol van managers en controllers.

Werkvormen

De bijeenkomsten zijn online en hebben de vorm van 6 interactieve webinars van elk 2 uur. De docent leidt steeds het thema in, waarna ruimte is voor discussie van casuïstiek en wetenschappelijke inzichten. Het webinar is deels plenair en deels in breakouts. Elk webinar wordt afgesloten met een plenaire vaststelling van praktische take away’s. Voorafgaand aan het webinar bestuderen deelnemers de literatuur.

Docent

Prof. dr. Frank Hartmann RC is hoogleraar Accounting aan de Radboud Universiteit en als gastdocent en -onderzoeker verbonden aan diverse universiteiten in binnen en buitenland. Frank doet theoretisch en empirisch onderzoek naar het functioneren van management control systemen. De laatste jaren gebruikt hij hierbij inzichten uit de hersenwetenschappen en filosofie. Over deze onderwerpen doceert hij en publiceert hij tekstboeken en wetenschappelijke artikelen.

Praktisch

Vorm: Masterclass (online)

PE-uren: 20

Kosten: Ledenprijs: €1695,-

              Niet ledenprijs: €1895,-

Duur: 6 avonden x 2 uur +  8 uur voorbereidingstijd

Data en tijden:

– dinsdag 7 juni (19:00 – 21:00)

– woensdag 8 juni (19:00 – 21:00)

– donderdag 9 juni (19:00 – 21:00)

– dinsdag 14 juni (19:00 – 21:00)

– woensdag 15 juni (19:00 – 21:00)

– donderdag 16 juni(19:00 – 21:00)

Taal: Nederlands, met Engelse termen

Waar en Wanneer?

Datum:
07 juni 2022

Tijd: 19:00-21:00

Locatie: Online

PE-Punten: 20

Bekijk cursus