Ethiek en Moreel Kompas voor Controllers in de Marktsector

In het werk van de registercontroller staat het belang van ethiek onomstotelijk vast. Het adequaat hanteren van het eigen moreel kompas is dan ook een professionele verantwoordelijkheid van registercontrollers. Echter, in de snel ontwikkelende, innovatieve en vaak uitdagende professionele context van de registercontroller komen regelmatig nieuwe ethische dilemma’s naar voren. Daarom is het nodig om het morele kompas met regelmaat te “herijken”. In deze workshop wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op de ethische implicaties van actuele ontwikkelingen en innovaties waarmee registercontrollers te maken hebben of krijgen. In de praktijk blijkt dat men regelmatig de ethische aspecten van nieuwe ontwikkelingen over het hoofd ziet. En als de ethische aspecten wel onderkend worden, is het niet altijd duidelijk hoe te handelen. Zelfs als het helder is hoe ethisch te handelen, dan komt het nog vaak voor dat men dat niet doet.

De workshop hanteert een praktisch en actueel perspectief op bedrijfsethiek. Aan de hand van relevante en actuele casuïstiek wordt op een interactieve manier invulling gegeven aan de morele oordeelsvorming: dat is waar het moreel kompas voor bedoeld is.

Voorkennis
Voor deze workshop is geen specifieke voorkennis op het gebied van de bedrijfsethiek vereist. De workshop is tevens zeer geschikt voor controllers die de cursus Professionele Ethiek (1) en/of Professionele Ethiek (2) al hebben gevolgd.

Docent
Dr. Raymond Zaal MBA is al jaren een vaste kracht binnen de VRC. Hij is gepromoveerd op onderzoek naar oorzaken van onethisch gedrag in de bancaire sector. Dhr. Zaal is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als universitair docent op de onderwerpen Business Ethics, Integrity Management en Financieel Management. Daarnaast is hij als research fellow verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Waar en Wanneer?

Datum:
18 oktober 2022

Tijd:
10:00 – 16:00

Locatie:
VRC-kantoor,  Burgemeester Stramanweg 105 Amsterdam

PE-Punten:
6

Prijs:
Leden: 495,-
Niet leden 595,-

Inschrijven cursus