Ethiek en Moreel Kompas voor Controllers in de Publieke Sector

In het werk van de registercontroller staat het belang van ethiek onomstotelijk vast. Het adequaat hanteren van het eigen moreel kompas is dan ook een professionele verantwoordelijkheid van registercontrollers. Echter, in de snel ontwikkelende, innovatieve en vaak uitdagende professionele context van de registercontroller komen regelmatig nieuwe ethische dilemma’s naar voren. Daarom is het nodig om het morele kompas met regelmaat te “herijken”. In deze workshop wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op de ethische implicaties van actuele ontwikkelingen en innovaties waarmee registercontrollers in de publieke sector te maken hebben of krijgen. In de praktijk blijkt dat men regelmatig de ethische aspecten van nieuwe ontwikkelingen over het hoofd ziet. En als de ethische aspecten wel onderkend worden, is het niet altijd duidelijk hoe te handelen. Zelfs als het helder is hoe ethisch te handelen, dan komt het nog vaak voor dat men dat niet doet.

De workshop hanteert een praktisch en actueel perspectief op bedrijfsethiek. Aan de hand van relevante en actuele casuïstiek wordt op een interactieve manier invulling gegeven aan de morele oordeelsvorming: dat is waar het moreel kompas voor bedoeld is.

Voorkennis
Voor deze workshop is geen specifieke voorkennis op het gebied van de bedrijfsethiek vereist. De workshop is tevens zeer geschikt voor controllers die de cursus Professionele Ethiek (1) en/of Professionele Ethiek (2) al hebben gevolgd.

Waar en Wanneer?

Datum:
17 november 2022

Tijd:
10:00 – 16:00

Locatie:
Online

PE-Punten:
6

Inschrijven cursus