Cursus: Professionele Ethiek (marktsector)

Deze training heeft als doel uw ethisch bewustzijn te versterken en het ethisch beoordelingsvermogen verder te ontwikkelen. Vanuit verschillende invalshoeken wordt ingegaan op uitgangspunten van de bedrijfsethiek en de uitdagingen van ethisch gedrag in de huidige uitdagende context waarin registercontrollers werkzaam zijn.

Leerdoelen
Na deze cursus heeft de student kennis over:

  • Definities van ethiek
  • Principes van de VRC-gedragscode
  • Verwachtingen t.a.v. ethisch & professioneel gedrag

Tijdens de workshop worden aan de hand van verschillende oefeningen, die gebaseerd zijn op specifieke ethische dilemma’s die door registercontrollers ervaren kunnen worden, ethische uitgangspunten, risico’s en gedrag in kaart gebracht.

Docent
Dr. Raymond Zaal MBA is gepromoveerd op onderzoek naar oorzaken van onethisch gedrag in de bancaire sector. Dhr. Zaal is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als universitair docent op de onderwerpen Business Ethics, Integrity Management en Financieel Management. Daarnaast is hij research fellow verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Kosten:
Leden: € 495,-
Niet leden: € 595,-

Waar en Wanneer?

Datum:
14 december 2021

Tijd:
10:00 – 16:00

Locatie:
Online

PE-Punten:
6

Bekijk cursus