VRC Finance Academy

Cursus: Data-driven Management Control

 • De impact van het dynamiseren van besturing & informatiesysteem in de organisatie.
 • Het bedrijfsactiviteiten model.
 • Performance & risicomanagement, informatiestructuur.
 • Administratie voor regelgeving & besturing.
 • Dashboards & predictive analytics.
 • Data awareness, - governance, - ownership en verbeteren van de datakwaliteit.
Data-driven Management Control

Data heeft als doel slimme, actuele en volledige informatie te verstrekken over verleden, heden en toekomst op elk gewenst moment. Data is niet meer weg te denken uit organisaties en speelt in het bijzonder een steeds belangrijkere rol in de Finance & Control functie.

Deze cursus gaat over de transitie van de organisatie naar een datagedreven en dynamisch management controlsysteem. De cursus behandelt de nieuwe uitdagingen voor de Finance & Control functie die dit met zich meebrengt: Wat is de rol van data in mijn organisatie? Hoe stel ik mijn mensen in staat snel en daadkrachtig in te spelen op ingrijpende veranderingen? Wat betekent dat voor de aansturing, de inzet van beschikbare middelen en verantwoordingsstructuur? En tot slot hoe ziet het dynamic data-driven controlsysteem van de organisatie eruit?

Inhoud

 1. De impact van het dynamiseren van besturing & informatiesysteem in de organisatie.
 2. Het bedrijfsactiviteiten model: doel, inhoud en aanpak.
 3. Performance & risicomanagement: de rol van de controller, verbinding in keten en managementlagen, ´waterbedeffect interne controle´ en functiescheiding in besturings- & systeemperspectief.
 4. Informatiestructuur: impact procesintegratie/standaardisatie, bedrijfsdimensies en accounts.
 5. Administratie voor regelgeving & besturing: bedrijfsgebeurtenissen met financiële consequenties, impact corporate/lokale regelgeving, nut en noodzaak van doorbelasten.
 6. Dashboards & predictive analytics: organiseren operationele, tactische en strategische informatievoorziening en inzet data analytics.
 7. Data management: data awareness, - governance, - ownership en verbeteren van de datakwaliteit.

Voor meer inhoudelijke informatie over Dynamic Control, lees het artikel van Fred Conijn en Jeroen Tieleman in eerste editie 2019 van het VRC Magazine: Dynamic Control, slagvaardig met een dynamische besturing.

Werkwijze
De inhoud van de cursus is gebaseerd op het boek ‘Aan de slag met Dynamic Control’ van docent en auteur Fred Conijn. Het boek zit bij de cursus inbegrepen. De nadruk ligt op het toepassen van de aangeboden theorie, modellen en aanpak aan de hand van voorbeelden uit je organisatie. Het is met name een praktische cursus waarin de leerstof wordt verdiept aan de hand van praktijkvoorbeelden, ervaringen van de docenten en die van de andere cursisten. Aan de hand van casuïstiek uit de eigen organisatie gaan de deelnemers met elk onderwerp aan de slag.

Voor wie
Je bent Business of Corporate Controller, Manager Finance & Control, financieel directeur / CFO of managers op het gebied van Risk, Governance & Compliance.

Docent
Fred Conijn RA is managing consultant bij DynamicControl.NL. Hij heeft meer dan 35 jaar praktijkervaring, op het gebied van Finance & Control, besturing van organisaties en de inrichting van informatievoorzieningen. Hij is dé expert in Nederland op het gebied van het toepassen van dynamic control. Fred is verbonden geweest aan de business universiteit Nyenrode als docent Management Control. In 2014 heeft hij het ´Business Design Developing Expert Program´ van de Henley Business School afgerond. Sinds 1997 doet Fred onderzoek naar ontwikkelingen in de besturing van organisaties. Zijn praktijkervaringen en onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in meer dan honderd artikelen en zes boeken. Fred is de auteur van het boek ´Aan de slag met dynamic control´. Fred behandelt de stof uit het boek en begeleidt de deelnemers bij het toepassen en bedrijfsspecifiek maken voor hun eigen organisatie.

Praktisch
Bij inschrijving gelden de algemene voorwaarden van de VRC.
Leden van de NBA en EICPC betalen eveneens de ledenprijs. Je kunt je aanmelden via de inschrijfknop voor niet-leden en in het formulier vermelden dat je lid bent van de NBA of EICPC.

Voor vragen
VRC Finance Academy
Drs. Bianca van den Brink
E-mail: financeacademy@vrc.nl
Tel: 020 - 240 11 08

PE-uren 14
Ledenprijs € 995 (vrij van BTW)
Niet ledenprijs € 1.095 (vrij van BTW)
Start: 9.00 uur, Einde: 17.00 uur
Groep Startdatum
20 en 27 september 2019
AMSTERDAM Inschrijven
20-09-2019