VRC Finance Academy

Cursus: De ethiek van data en technologie

  • Ethiek, toegepast op huidige en toekomstige vraagstukken rond het gebruik van big data, algoritmen en machine learning voor het ondersteunen en nemen van beslissingen in de organisatie.
  • De waarde van privacy bij toepassingen van AI en Data Analytics.
  • Uitdagingen bij het attenderen van de organisatie op ethische dilemma’s.
De ethiek van data en technologie

De huidige stand van de technologie maakt het mogelijk om voorspellingen te doen en beslissingen in de organisatie te nemen, gebaseerd op data. Bovenal is het natuurlijk positief dat er steeds meer mogelijk is met de toepassing van big data, algoritmen en machine learning. Maar steeds vaker hoor je ook een zekere keerzijde aan dit verhaal, met voorbeelden rond discriminerende datasets en privacyvraagstukken.

We kunnen ons daarbij afvragen of we voldoende kritisch zijn en of we op de juiste manier, met een ethische lens naar dergelijke vraagstukken kijken. Zijn data en de daaraan gerelateerde beslissingen wel zo objectief als we geloven? Hoe zit het met de kaders van de privacy? Gaat dit verder dan regelgeving? En hoe hou je als controller de organisatie hierover de spiegel voor?

Voor wie
Je bent Business of Corporate Controller, Manager Finance & Control, financieel directeur / CFO of managers op het gebied van Risk, Governance & Compliance.

Docent
Prof.dr.ir. Jeroen de Ridder is universitair hoofddocent filosofie aan de VU in Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jeroen studeerde cum laude af in zowel de Technische Bestuurskunde (TU Delft) als de Filosofie (VU Amsterdam). In 2007 promoveerde hij aan de TU Delft op een techniek-filosofisch proefschrift.

Praktisch
Bij inschrijving gelden de algemene voorwaarden van de VRC.
Leden van de NBA en EICPC betalen eveneens de ledenprijs. Je kunt je aanmelden via de inschrijfknop voor niet-leden en in het formulier vermelden dat je lid bent van de NBA of EICPC.

Voor vragen
VRC Finance Academy
Drs. Bianca van den Brink
E-mail: financeacademy@vrc.nl
Tel: 020 - 240 11 08

PE-uren 3
Ledenprijs € 225 (vrij van BTW)
Niet ledenprijs € 295 (vrij van BTW)
Start: 13.00 uur, Einde: 16.15 uur
Groep Startdatum
21 november 2019
AMSTERDAM Vol
21-11-2019