VRC Finance Academy

Cursus: Professionele ethiek

 • Een praktisch perspectief op bedrijfsethiek.
 • Uitgangspunten van de bedrijfsethiek en de uitdagingen van ethisch gedrag in de huidige, uitdagende zakelijke context van Registercontrollers.
Professionele ethiek

Ethisch gedrag heeft heel veel te maken met zakelijk succes. Echter, in de praktijk blijkt dat men vaak de ethische aspecten over het hoofd ziet. En als de ethische aspecten van een situatie wel onderkend worden, is het niet altijd duidelijk hoe te handelen. Zelfs als het helder is hoe ethisch te handelen, dan komt het nog vaak voor dat men dat niet doet.

Deze workshop hanteert een praktisch perspectief op bedrijfsethiek. Vanuit verschillende invalshoeken gaan we in op uitgangspunten van de bedrijfsethiek en de uitdagingen van ethisch gedrag in de huidige, uitdagende zakelijke context van Registercontrollers. Het programma heeft als doel u te helpen goed onderbouwde ethische beslissingen te nemen en de acties te ondernemen die nodig zijn om een ethische bedrijfscultuur te implementeren en/of om te gaan met ethische dilemma’s.

Inhoud

Deel 1: Ethiek in context

 • De definitie van ethiek volgens gebruikelijke ethische concepten
 • Verschillende ethische posities en waarden
 • Het belang van vertrouwen en de rol van de Registercontroller in de organisatie
 • Ethische uitdagingen voor Registercontrollers binnen commerciële organisaties

Deel 2. Ethiek en het individu

 • Persoonlijke vooroordelen en hoe deze van invloed zijn op het ethisch beslissingsproces
 • Wie in de organisatie hebben de belangrijkste invloed op ethische overtuigingen, motivaties en attitudes
 • Persoonlijke overtuigingen, motivaties en attitudes en hoe deze van invloed zijn op de eigen ethische overtuigingen

Deel 3. De ethische lens

 • Verschillende stakeholders en het onderscheid tussen hun belangen, verwachtingen en eisen
 • De principes van de VRC-gedragscode
 • De verwachtingen ten aanzien van ethisch en professioneel gedrag van de Registercontroller

Deel 4. Ethische praktijken

 • De fases van het ethisch beslissingsproces om ethische issues en acties te initiëren wanneer er sprake is van een ethisch dilemma
 • Mogelijke bedreigingen in de commerciële context welke van invloed kunnen zijn op ethisch gedrag
 • De belangrijkste overwegingen bij het creëren van een ethische cultuur

Werkwijze
Door het verkennen van ethische concepten in een zakelijke en persoonlijke context, worden kennis en handvatten aangereikt die helpen om uw ethisch bewustzijn te versterken en uw ethisch beoordelingsvermogen verder te ontwikkelen. Tijdens de workshop worden aan de hand van verschillende oefeningen, die gebaseerd zijn op specifieke vakgerelateerde ethische dilemma’s, ethische uitgangspunten, risico’s en gedrag in kaart gebracht.

Voor wie
Je bent Business of Corporate Controller, Manager Finance & Control, financieel directeur / CFO of managers op het gebied van Risk, Governance & Compliance.

Docent
Dr. Raymond Zaal MBA is gepromoveerd op onderzoek naar oorzaken van onethisch gedrag in de bancaire sector. Dhr. Zaal is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als universitair docent op de onderwerpen Business Ethics, Integrity Management en Financieel Management. Daarnaast is hij research fellow verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Praktisch
Bij inschrijving gelden de algemene voorwaarden van de VRC.
Leden van de NBA en EICPC betalen eveneens de ledenprijs. Je kunt je aanmelden via de inschrijfknop voor niet-leden en in het formulier vermelden dat je lid bent van de NBA of EICPC.

Voor vragen
VRC Finance Academy
E-mail: financeacademy@vrc.nl
Tel: 020 - 240 11 00

PE-uren 6
Ledenprijs € 495 (vrij van BTW)
Niet ledenprijs € 595 (vrij van BTW)
Start: 13.00 uur, Einde: 20.00 uur
Geen gegevens gevonden