Cursus

Executive Program Public CFO

In samenwerking met het Zijlstra Instituut, starten we dit voorjaar met het Executive Program Public CFO. Een uniek programma, specifiek voor de financiële top bij overheids- en non-profit organisaties.

De publieke sector wordt geconfronteerd met grote maatschappelijke en financiële uitdagingen. Denk aan de majeure decentralisaties in het sociale domein, de bezuinigingen waar veel organisaties mee geconfronteerd worden, de verdere opkomst van digitalisering en marktwerking en het in toenemende mate werken in netwerken. Bij de oplossing van complexe maatschappelijke problemen zijn immers meerdere partners betrokken en het is een uitdaging om daar een goede beheersing en verantwoording aan te koppelen. Binnen deze context wordt van de financial professional steeds meer verwacht dat deze als strategisch gesprekspartner voor de ambtelijke en bestuurlijke top van de organisatie kan optreden.

In een zesdaags programma verkent u met academici en collega Public CFO’s de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het vlak van control, governance en leiderschap. In het bijzonder is er aandacht voor soft controls en de invloed van digitalisering en Big Data op de financiële functie. Daarnaast bespreekt u de manier waarop u invulling geeft aan uw persoonlijk leiderschap en de (veranderende) rol voor u als leidinggevende.

Voor wie
Het programma is bedoeld voor ervaren CFO’s, financieel directeuren en (concern)controllers met al de nodige postacademische scholing achter de rug, die vooral behoefte hebben aan uitwisseling en reflectie.

PE-uren
42
Taakgebied
Strategisch Management
Data
22 mei 2019
Begin
09:30
Einde
17:00
Locatie
Bij de VRC en bij de VU in Amsterdam
Leden prijs
€ 4.995 (vrij van btw)
niet Ledenprijs
€ 4.995 (vrij van btw)

Werkwijze
In zes bijeenkomsten van een dag (van 9.30 – 17.00 uur) komen zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod. Ervaren hoogleraren en docenten van onder andere de Vrije Universiteit Amsterdam en inspirerende sprekers uit de publieke en non-profitsector staan garant voor een kwalitatief hoogwaardig programma met een multidisciplinair karakter. Na een theoretische inleiding, is er volop gelegenheid om de eigen praktijkervaringen te delen.

De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam, bij afwisselend de VU en de VRC. Tussen de middag wordt gezamenlijk geluncht.

Programma

De agenda van de public CFO
Docenten:
Tjerk Budding en Mattheus Wassenaar
Datum: woensdag 22 mei 2018
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de turbulente omgeving van het publieke domein en wat betekent dit voor uw rol als Public CFO? Onder leiding van Tjerk Budding en Mattheus Wassenaar reflecteert u op uw eigen praktijksituatie, de dilemma’s waar u tegenaan loopt en hoe daarmee om te gaan.

CFO en ICT
Docenten:
Frans Feldberg en Alfred Ho
Datum: woensdag 12 juni
Hoe ziet de ICT van de toekomst eruit? Hoe vertaalt zich dat naar de publieke sector en meer specifiek: naar het vak van de controller? De ontwikkelingen in wetgeving, cloud computing, business analytics, cyber security en robotics volgen elkaar in razendsnel tempo op. Het vermogen van organisaties om data om te zetten in kennis en inzichten wordt steeds belangrijker. Frans Feldberg praat u bij en gaat met u in gesprek over de manier waarop u de beheersing van ICT in het digitale tijdperk kunt organiseren. Alfred Ho, University of Kansas, vertelt over zijn onderzoek naar gebruik van Big Data door Amerikaanse lokale overheden.

Vertrouwen en rechtmatigheid
Docenten:
Robert Vos en Martin de Bree
Datum: woensdag 3 juli
Publieke en non-profitorganisaties ontwikkelen zich steeds meer tot open netwerken waarin sturing plaatsvindt vanuit waarden, vertrouwen en horizontale relaties. Tegelijkertijd verwachten we van deze organisaties dat ze meer en meer ‘in control’ komen en rechtmatig handelen. Deze paradox van enerzijds verdere flexibilisering en hybridisering van organisaties en anderzijds meer ‘control’ en institutionalisering stelt hoge eisen aan de Public CFO.

Organizational dynamics en Boardroom Dynamics
Docenten:
Gerda van Dijk, Rob van Eijbergen
Datum: woensdag 11 september
Deze dag staat de dynamiek van organisaties en uw rol als Public CFO daarin centraal. Met Gerda van Dijk bespreekt u de verschillende ontwikkelingsfasen van organisaties, de functionele en disfunctionele effecten daarvan en welk leiderschap bij de verschillende fasen past. Rob van Eijbergen gaat vanuit de sociale psychologie in op integriteitskwesties binnen uw organisatie, hoe besluitvormingsprocessen verlopen (en kunnen ontsporen met bijbehorende risico’s). Welke dilemma’s komt u tegen en wat kunt u vanuit uw rol als Public CFO betekenen om integriteitsschendingen te voorkomen?

Organisatiecultuur en Soft Controls
Docent: Muel Kaptein
Datum: woensdag 9 oktober
Bij veel bestuurders en toezichthouders in de publieke sector staat het bredere thema gedrag en cultuur hoog op de agenda. Het succesvol doorvoeren van verbetering, vernieuwing en transformatie is immers sterk afhankelijk van de organisatiecultuur, de collectieve houding en de geldende normen en waarden van een organisatie. Tijdens deze bijeenkomst komen de invloed van de organisatiecultuur en hoe u daarbinnen succesvol kunt sturen met Soft Controls aan bod.

Persoonlijk leiderschap
Docent: Rens van Loon
Datum: woensdag 6 november
Als leidinggevende wordt van u verwacht dat u publieke taken als zorg & welzijn, onderwijs, wonen en veiligheid op een duurzame wijze uitvoert en tegelijkertijd dat u oog heeft voor publieke waardencreatie. U moet zowel met schaalvergroting kunnen omgaan als lokaal gericht kunnen werken en u wordt geacht uw medewerkers en omgeving te inspireren. Hoe geeft u vorm aan uw persoonlijke leiderschapsstijl en leiderschapsontwikkeling? Vanuit de theoretische kennis over publiek leiderschap gaat Rens van Loon met u in gesprek over deze vragen.

Docenten
Het programma staat onder leiding van dr. Tjerk Budding, opleidingsdirecteur van de Public Controllersopleidingen van het Zijlstra Center, Vrije Universiteit Amsterdam.
Gastcolleges worden gegeven door:

  • Dr. Ing. Martin de Bree MBA, manager van het Erasmus Institute of Business-Regulation Management.
  • Prof. dr. Gerda van Dijk, hoogleraar Publiek Leiderschap en directeur van het Zijlstra Center.
  • Prof. dr. Rob van Eijbergen, hoogleraar Integriteit van organisaties en Academic Director van de maatwerk opleidingen van het Zijlstra Center.
  • Prof. dr. Frans Feldberg, hoogleraar Data Driven Business Innovation en directeur van KIN het onderzoekcenter.
  • Prof. dr. Alfred Tat-Kei Ho, Professor of Public Administration. Zijn onderzoek richt zich op financial management, performance management en egovernment.
  • Prof. dr. Muel Kaptein, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en partner bij KPMG. Hij ontwikkelde een organisatie-kwaliteitmodel voor het bepalen van de mate van aanwezigheid van soft controls in de organisatie.
  • Prof. dr. Rens van Loon, hoogleraar Dialogical Leadership.
  • Mr. Robert Vos, hoofd projectbureau Audit- en beheersingsvraagstukken bij de Directie Begrotingszaken en ontwikkelde de vertrouwensscan voor rijksoverheidsorganisaties.
  • Dr. Mattheus Wassenaar, hoofddocent Public Controlling en lid van de Raad van Bestuur van zorginstelling Amsta.
Inschrijven
Fout in de captcha!
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens (server)
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
Uw gegevens zijn verzonden
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.
Uw gegevens
Uw privé adres
Uw contact gegevens
Uw organisatie
Uw factuurgegevens
Extra