Waar:
Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht
Ontvangst:
18.30
Inclusief:
broodjes
29 Juni 2017
 

Het programma van de algemene vergadering:

18:30 Ontvangst met een broodje
19:00 Algemene Vergadering
Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een hapje en een drankje.

De agenda voor de algemene vergadering is als volgt:

 1. Opening, vaststellen van de presentielijst, vaststellen agenda, benoeming van drie leden voor een stembureau, mededelingen
 2. Vaststellen concept notulen van de algemene vergadering van 3 oktober 2016
 3. Presentatie voortgang implementatie Strategische Heroriëntatie VRC
 4. Activiteitenprogramma 2017
 5. Jaarverslag 2016 en verantwoording met het verslag van de accountant
 6. Vaststellen financieel verslag en decharge bestuur over 2016
 7. Vaststellen Begroting 2017
 8. Vaststelling contributie (aspirant)leden 2018 en minimumbedrag dat begunstigers zijn verschuldigd
 9. Benoeming accountant 2017
 10. Herbenoeming Lid RC en plaatsvervangend lid RC Raad van Tucht
 11. Aanvulling Artikel 4 PE-Regeling
 12. Diverse voorgenomen punten voor wijziging in de Statuten
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

U kunt zich reeds eenvoudig aanmelden: Stuur een email met uw naam o.v.v. 'ALV 29 juni' naar: vrc@vrc.nl.

Bent u vergeten u aan te melden, dan bent u ook zonder inschrijving welkom.

Zie ook: Route Jaarbeurs Beatrixgebouw Utrecht

De stukken zullen een week van tevoren worden toegestuurd aan de leden die zich hebben aangemeld. Tevens zullen deze vanaf donderdag 22 juni op het besloten deel van de VRC website worden geplaatst.

Evenals de voorgaande algemene vergaderingen zal de vergadering op afstand te volgen zijn via een webinar.

Ontvang het laatste VRC nieuws. Geen spam maar alle updates die een RC niet mag missen.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.