Waar:
Media Plaza (Jaarbeurs Utrecht)
Ontvangst:
9.00 - 10.00
Einde:
17.30
Inclusief:
lunch, borrel en dinerbuffet
Dagvoorzitter:
Jort Kelder
Prijs:
€ 245,-


Meer informatie over het visiedocument vind je elders in deze nieuwsbrief en op de website van NBA-VRC. In MCA augustus wordt een artikel over dit onderwerp gepubliceerd.

Paneldiscussie met vlnr. Arjan Kaaks, Frans Roozen, Victor Maas en dagvoorzitter Jort Kelder

Downloads:
24 Juni 2015
5 PE punten

Intuitive Control - Grenzen aan Regels en Verantwoording

Op 24 juni 2015 vond het VRC Congres plaats in Media Plaza (Utrecht).


Centrale vraag van de dag

Hoe kun je al controller/financieel directeur in antwoord op die overvloed aan regels en de vraag naar verantwoording compliant zijn en toch ruimte voor je intuïtie creëren om te doen wat nodig is?”

Dagvoorzitter Jort Kelder zoekt meteen de scherpte op in zijn inleiding. De ruim tweehonderd aanwezige RC’s zijn dus al enigszins opgewarmd als de eerste spreker het podium betreedt. Dr. Paul Frentrop, bestuurder Nederlands Governance Genootschap, zet zich af tegen de groeiende regeldruk en het daarmee samenhangende toezicht. “Compliance is een enorme groei-industrie. Zo gauw er iets misgaat, komen er nieuwe regels en moet er toezicht gehouden worden op de handhaving daarvan. In 1998 waren er 55 mensen werkzaam bij de AFM. Zij hielden toezicht op 208 beursgenoteerde ondernemingen. In 2014 waren er 100 beursgenoteerde ondernemingen en had de AFM 541 medewerkers. We proberen alle risico’s uit te bannen. Maar dat is een illusie. Het wordt tijd dat we allemaal weer eens gaan nadenken.”

‘You can smell a rat’

Maartje Bouvy, CFO van Rituals, is de volgende spreker. Het streven naar ‘happiness’ staat centraal in dit bedrijf. Er is geen profit focus en ze doen niet aan marktonderzoek of adverteren. Het gaat vooral om gevoel, kansen zien en mensen gelukkig maken. De ondernemende cultuur van Rituals past de ‘principle based’ Bouvy wel: “Ik zoek graag de grenzen op en ga er desnoods overheen. Natuurlijk zorg ik ervoor dat wij compliant zijn, maar ik geef mijn intuïtie ook alle ruimte. ‘You can smell a rat’, is wel eens over mij gezegd. Ik doorzie inderdaad snel waar het niet goed zit. We moeten ons niet verschuilen achter de cijfers, maar ons gevoel laten meespreken.”

Prof. dr. Jan Blommaert, werkzaam aan de Tilburg University als directeur van Babylon, Center for the Study of Superdiversity, doet een warm pleidooi voor ‘niet-nuttige’ opleidingen in de geestes- en sociale wetenschappen (in tegenstelling tot opleidingen als economie, management en rechten). “Echte doorbraken ontstaan vanuit georganiseerde intuïtie. Juist aan de grens van de wetenschap ontstaan de echte grote doorbraken. Einsteins E=mc2 was uitermate speculatief.De kwantummechanica is ontstaan vanuit verbeelding. Terwijl vandaag de dag bijna 75% van de industriële producten hierop gebaseerd is.”

Visiedocument

In het middaggedeelte wordt het ‘Visiedocument over het beroep van de financieel professional’ besproken. En dan in het bijzonder het concept-beroepsprofiel: een model waarin is weergegeven welke onderdelen samenkomen in het beroep van de financieel professional. De drie break-outsessies worden geleid door drs. Arjan Kaaks (tot april 2015 CFO en Member Executive Board van Maxeda DIY), prof. dr. Frans Roozen (hoogleraar Management Accounting aan de Vrije Universiteit en voorzitter controllersopleiding en coördinator van de postgraduate school) en prof. dr. Victor Maas (hoogleraar Management Accounting aan de Universiteit van Amsterdam en bijzonder hoogleraar Management Accounting aan de Erasmus Universiteit). Hiermee zijn de praktijk, de opleidingen én de wetenschap vertegenwoordigd in de discussie.

Arjan Kaaks heeft de schijf van vier (de vier kerngebieden van het vak) omgebogen tot een schijf van vijf. Kaaks stelt voor om binnen de vier kerngebieden van het vak, de Finance Operations & Reporting los te koppelen van de praktische, uitvoerende werkzaamheden. Een interessante toevoeging is ook dat hij risicomanagement van businessrisico’s in het model onderscheidt van risicomanagement gericht op compliance.

Frans Roozen vindt dat de RC-opleidingen nog beter kunnen aansluiten bij de praktijk: “De toegevoegde waarde ligt in het integreren van vraagstukken vanuit de praktijk. We vragen studenten vraagstukken uit hun eigen praktijk in te brengen en bekijken die vanuit verschillende perspectieven. We besteden ook veel meer tijd aan gesprekken over de business en de realiteit achter de cijfers. Controllers zijn goed in het wat en hoe, maar de waarom-vraag is ingewikkelder. Juist daar willen wij meer op sturen.”

Paneldiscussie

Het laatste inhoudelijke onderdeel is een paneldiscussie. Dagvoorzitter Jort Kelder legt in sneltreinvaart een aantal vraagstukken voor aan het panel en de zaal.

Blijven we controllers nodig hebben? Victor Maas: “Ja, systemen zijn imperfect, daarom is de controller nodig. Maar als systemen perfect worden, dan heeft dat zeker consequenties voor zijn bestaansrecht.” Frans Roozen: “In steeds meer organisaties wordt het uitvoerende werk geautomatiseerd. Denk aan het businessmodel van bol.com, of aan declaratieprocessen. Het transactieverwerkende raken we kwijt. Dat maakt boekhouders overbodig.” Arjan Kaaks: “Automatisering of niet; jij bent degene die ervoor moet instaan dat de boekhouding op orde is. En er blijft altijd behoefte aan duiding van de cijfers.”

Psychologie en statistics zijn de key items in de toekomst van de financial. Uit de zaal komt een reactie dat bijvoorbeeld het derivatenschandaal bij Vestia met wat toegepaste psychologie sneller voorkomen had kunnen worden.

Victor Maas: “De excessen krijgen vaak alle aandacht, maar vergeet ook niet het belang van de kleine dingetjes. Doordat jij als RC iets groen kleurt, krijgt het betekenis. Dat heeft alles met psychologie te maken.”

Frans Roozen: “Ik denk dat veel controllers zich niet bewust zijn van wat ze allemaal kunnen met hun instrumentarium.”

Afsluiting

Tijdens de borrel en het aansluitende diner wordt deze dag geëvalueerd (“Zet aan tot denken”, “Stimuleert mij om mijn intuïtie meer ruimte te geven”) en worden oude banden weer aangehaald. Een goed einde van een boeiende dag.

Verslag: Andrea Willemse

Foto's:

Het VRC congres is mede mogelijk gemaakt door SIS Finance.

Ontvang het laatste VRC nieuws. Geen spam maar alle updates die een RC niet mag missen.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.