Nieuws

Meld je aan voor de RC Top-50 en RC Top-20 not-for-profit

By mei 19, 2022mei 24th, 2022No Comments

We gaan binnenkort weer beginnen met het samenstellen van de RC Top-50 en de RC Top-20. Op deze ranglijsten staan Registercontrollers met een eindverantwoordelijke functie die het afgelopen jaar mooie resultaten hebben geboekt. Ben jij of ken jij een RC die op een van de lijsten thuishoort? Geef dit dan aan ons door.

De VRC publiceert ieder jaar een RC Top-50 en een de RC Top-20. De RC Top-50 heeft betrekking op het bedrijfsleven, de RC Top-20 op de not-for-profitsector.

Zo kom je in de Top-50 en Top-20

Je komt in aanmerking voor een plaats op de RC Top 50 wanneer je in 2021 binnen je bedrijf of bedrijfsonderdeel een aantoonbaar eindverantwoordelijke functie had. Je bent  lid van het hoogste bestuursorgaan (Raad van Bestuur, executive committee, directie etc.) van je bedrijf of bedrijfsonderdeel. Dit bedrijfsonderdeel is een voor de markt duidelijk herkenbaar en bekend deel van je organisatie. Het maakt hierbij niet uit of de bedrijfsonderdelen zijn onderverdeeld naar productcategorie of geografisch gebied. Je positie op de ranglijst wordt bepaald door de omzet van je bedrijf of bedrijfsonderdeel in het jaar 2021.
Voor de Top-20 kom je in aanmerking wanneer je in 2021 een eindverantwoordelijke functie had in een not-for-profitorganisatie.

De rangschikking voor de RC Top-20 is niet op omzet, maar op sociaal bereik: hoeveel mensen heeft de organisatie bereikt? Omdat dit criterium verschilt per organisatie is voor de not-for-profit een indeling gemaakt in sectoren, elk met een verschillend criterium. Zie de tabel.

Sector Criterium
Woningbouwverenigingen Voorraad sociale huurwoningen, aantal huurders
Openbaar bestuur Aantal bereikte burgers
Onderwijs Aantal leerlingen/studenten
Ziekenhuizen Aantal unieke patiënten, consulten, dagverpleging, verpleegdagen, opnames,
Academische en Topklinische ziekenhuizen Aantal unieke patiënten, consulten, dagverpleging, verpleegdagen, opnames, AIO’s, promovendi en studenten
Gezondheidszorg Aantal cliënten
Kunst & Cultuur Aantal bezoekers
Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties Aantal donateurs + leden

Hoe werkt het?

Wanneer je denkt dat jij (of een andere RC) op een van deze lijsten thuishoort, laat het ons dan weten. Stuur uiterlijk 17 juni een mail naar d.vanson@vrc.nl en vermeld daarin:

  • voor welke lijst je aanmelding is: de RC Top-50 of RC Top-20
  • je volledige naam en titulatuur
  • functiebenaming
  • bedrijf en/of (eventueel) bedrijfsonderdeel
  • (eventuele) beursnotering
  • de omzet, dan wel het relevante top-20 criterium over 2021 van je bedrijf of bedrijfsonderdeel
  • indien mogelijk een document, bijvoorbeeld jaarverslag, waaruit een en ander blijkt.

De lijst wordt na de zomer gepubliceerd op de website. Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar d.vanson@vrc.nl.