Duurzaamheid

Meten en sturen op impact hoort bij registercontroller”

By februari 18, 2021No Comments

De Vereniging van Registercontrollers is een samenwerking aangegaan met het Impact Institute. Daardoor kunnen register controllers via permanente educatie ook geregistreerd Impact Professional worden. “Het meten van je maatschappelijke impact is tegenwoordig een must.”   

 “We spreken vaak met registercontrollers”, zegt Adrian de Groot Ruiz, Executive Director van het Impact Institute (www.impactinstitute.com)“We merken dat zij een grote belangstelling hebben voor hoe je nu precies maatschappelijke en duurzame waardecreatie meet. Daar is ook meteen een verschil met de accountantdie we spreken. Zij willen meer verantwoordingsinformatie hebben over de impact op mens en milieu, maar controllers kijken meer naar voren. Zij willen dus weten hoe ze het beste indicatoren over maatschappelijke waardecreatie in hun beslisprocessen kunnen opnemen.”   

 

Overgang bewerkstelligen 

Het Impact Institute is in 2018 opgericht als een sociale onderneming. “We hebben als missie om een gemeenschappelijke, openbaar toegankelijke taal te ontwikkelen voor het meten van impact. Die taal hebben we nu ook. Daarbij bieden we training, toolssoftware en diensten aan om standaarden te implementeren in organisaties. Op die manier willen we een overgang bewerkstelligen. Van een puur op financiële winst gerichte economie naar een impacteconomie. Op het gebied van duurzaamheid, maar ook gericht op de mens en de maatschappij.” 

 

Prijs van de Verenigde Naties  

Het instituut heeft een raamwerk ontwikkeld voor het rapporteren over maatschappelijke impact. Daarnaast werkte het samen met banken en multinationals om hen van een sturingsmechanisme te voorzien op dit gebied. Het instituut won zelfs een prijs van de  

International Standards of Accounting and Reporting (ISAR), onderdeel van de Verenigde Naties, voor het raamwerk van een impactstatement.  

 Nu kennen banken al de rapportages van Task Force on Climate-related Financial Disclosures en gebruiken multinationals het raamwerk van het Integrated Reporting Committee. Hoe past de aanpak van het Impact Institute daarin? De Groot Ruiz: “Wij maken de impact cijfermatig heel inzichtelijk en sluiten zo eigenlijk moeiteloos aan op dit soort initiatieven door het impactmodel aan de ‘achterkant’ goed te organiseren. Op die manier kan het naar verschillende raamwerken vertaald worden. Zodat je er als CFO of controller over kunt rapporteren en er vervolgens op kunt sturen. Dan kun je jezelf de vraag stellen: waar kunnen we verbeteren?”  

 

Vervolg op True Price 

Het Impact Institute is ontstaan als spin-off van True Price (www.trueprice.org), een organisatie die de echte prijs van producten laat zien. “Daarin zitten dus ook de sociale kosten van bijvoorbeeld extreem lage lonen of een onveilige werksituatie, en ook kosten voor het milieu, zoals luchtvervuiling of klimaatverandering.” Het Impact Institute is daar een uitbreiding op. “Dat zit eigenlijk aan de andere kant. Hier laten we zien hoe maatschappelijke, sociale en duurzame impact zich vertaalt naar processen in bedrijven en financiële instellingen. Je kunt het een natuurlijk niet helemaal los zien van het anderBijvoorbeeld omdat de criteria om de echte kosten van producten te berekenen, ook terugkomen in het bepalen van de duurzame impact van een onderneming.”  

 

Langetermijnwaardecreatie in corporate governancecode  

De Groot Ruiz merkt een toenemend belang van het meten van maatschappelijke impact. “In 2016 werd de term langetermijnwaardecreatie opgenomen in de toen nieuwe corporate governancecodeHet was het antwoord op een doorslaande focus op aandeelhouderswaarde. Maar het bracht ook nieuw inzicht. Waardecreatie op de lange termijn is namelijk een belangrijk onderdeel van goede en informatieve verslaggevingOmdat dit een beter beeld geeft van de risico’s en kansen waaraan een organisatie is blootgesteld. Actueevoorbeeld hiervan is het effect op klimaatveranderingDit effect kan de strategie, het bedrijfsmodel en de resultaten van ondernemingen sterk beïnvloeden. Dit geldt ook voor factoren als biodiversiteit, schaarste aan grondstoffen en de omgang met mensenrechten.” 

 

Er komen duurzame standaarden 

Het wemelt van de initiatieven en voorstellen om duurzaamheidsinformatie te rapporteren. De Europese Commissie werkt aan een geharmoniseerde richtlijn voor de rapportage van niet-financiële informatie, maar eigenlijk zou het mooi zijn als dat op wereldwijd niveau gebeurt. Eumedion, de Nederlandse belangenbehartiger van institutionele beleggersriep daarom de IFRS Foundation op om haar missie te verbreden. De Foundation zou een aparte entiteit moeten oprichten die duurzaamheidsverslaggevingsstandaarden uitvaardigt, naast de bestaande International Accounting Standards Board voor de financiële verslaggeving.  

 

De Groot Ruiz: “Ook wij zijn daar een groot voorstander van, omdat dat de vergelijkbaarheid tussen ondernemingen op het gebied van duurzaamheidsinformatie vergroot.” Tot dusver hield de IFRS Foundation de boot af, maar er is een kentering te zienHet plan van de Foundation nu is om een Sustainability Standards Board op te zetten om de standaard te ontwikkelen en toe te zien op consistente regels. Dat zou volgend jaar al kunnen gebeuren, waarna nieuwe IFRS-regels op dit gebied na jaren snel zouden kunnen volgen.  

 

Trade off  

“Dit is daarmee ook een onderwerp waar registercontrollers niet meer onderuit kunnen”, stelt De Groot Ruiz. “In aanvulling op de financiële jaarrekening krijg je ook een maatschappelijke jaarrekening. En als je de cijfers gaat publiceren, wil je er ook aan de voorkant op kunnen sturen. Bijvoorbeeld door simulaties te doen. Als we negentig miljoen investeren in een gasveld, wat is dan de impact op het klimaat en omwonenden? Of: als we veel winst maken, wat is dan de keerzijde voor de werkdruk van medewerkers? Dat soort trade offs krijg je inzichtelijk in ons raamwerk.” Het Impact Institute heeft zelfs een zogeheten Global Impact Database. “Daar kun je uitrekenen wat voor een effect jouw supply chain heeft op de economie, het milieu en de maatschappij. Deze biedt informatie over waar jouw organisatie zich bevindt en welke impact een beslissing heeft op de verschillende waarden.”  

 

Curriculum Impact Professional  

Impact Institute maakte een curriculum voor het Impact Professionalprogramma. “Dat opleidingsprogramma gaat over wat nu precies impact is en hoe je het meet, hoe je impact reporting als registercontroller kunt toepassen en hoe je er als organisatie op kunt gaan sturen. Daarbij behandelen we ook de diverse dimensies. Welke stakeholders zijn voor jouw organisatie van belang? Waar kun je je dan het beste op focussen als je je impact wil meten, rapporteren en wil verbeteren?”