22 oktober 2018

Welke bewijsmiddelen van PE-activiteiten dient de RC te kunnen overleggen?

De RC moet de volgende bewijsmiddelen van PE-activiteiten kunnen overleggen:

  • Zelfstudie: opgave van titels van boeken en tijdschriften die bestudeerd zijn.
  • Training on the job: zo precies mogelijke omschrijving van het project/ de activiteit en motivering waarom dit project/ deze activiteit afwijkt van de reguliere werkzaamheden binnen de functie.
  • Externe cursussen: deelnamebewijzen, getuigschriften, diploma’s. Interne cursussen: agenda, deelnemerslijst, sheets.
  • Congressen, seminars, lezingen: deelnamebewijzen of uitnodiging/ agenda.
  • Lesgeven: cursusprogramma en sheets.
  • Onderzoek/ artikelen: Onderzoeksverslag of artikel, indien het is gepubliceerd vermelden van tijdschrifttitel en – nummer.
  • Vaktechnische commissies: uitnodiging/ agenda dan wel verklaring van de voorzitter van de commissie.

Meer antwoorden op veelgestelde vragen zijn terug te vinden in de Q&A op de pagina over Permanente Educatie.

Zoek een RC