27 maart 2019

Gezocht: experts en innovatieve denkers voor denktanks over ‘Organisational structures’ en ‘Duurzaamheid’

De VRC wil de RC positioneren als hoogst opgeleide controller met veel kennis over relevante thema’s. Om dit te realiseren is een 'Thought Leadership' project gestart om deze kennis zichtbaar te maken. De VRC wil voor relevante thema’s een vernieuwend gedachtegoed ontwikkelen, wat wordt gekoppeld aan de RC. Dit project heeft een thematische aanpak. Voor de eerste thema's, ‘Organisational structures’ en ‘Duurzaamheid’, zijn we op zoek naar experts en innovatieve denkers die zitting willen nemen in denktanks.

Binnen Organisational Structures wordt nagedacht over organisatiestructuren van de toekomst en wat hiervan het effect is op de rol van de financial.
Binnen Duurzaamheid wordt gekeken naar de toekomst van duurzaam ondernemerschap en de bijdrage die financials hieraan kunnen leveren.

Het proces
Onder de VRC-leden is veel kennis over relevante thema’s aanwezig en er is een grote bereidheid om deze kennis te delen. De VRC wil leden ondersteunen bij het uitwisselen en creëren van kennis. Om dit te realiseren worden jaarlijks 4 relevante thema’s uitgelicht. Voor ieder thema wordt een denktank samengesteld, bestaande uit experts en innovatieve denkers. Deze denktank gaat in een drietal korte sessies met het thema aan de slag met als doel het realiseren van kennisproducten.
Een door de VRC aangetrokken facilitator begeleidt het proces op een neutrale maar doelgerichte manier, waardoor de deelnemers zich volledig kunnen focussen op de inhoud en een goed en gedragen resultaat kunnen bereiken.

Binnen iedere denktank wordt daarnaast een voorzitter gekozen die verantwoordelijk is voor het inhoudelijke proces.

De thema’s voor 2019
Voor het najaar van 2019 zijn twee thema’s vastgesteld: Organisational structurs en Duurzaamheid. Voor beide thema’s moet een vernieuwend gedachtegoed worden vastgesteld, gerelateerd aan de functie van controller.

Meld jezelf, of iemand uit jouw netwerk, aan voor de denktank!
Voor beide thema’s wordt een denktank samengesteld van 5 tot 10 personen met een evenwichtige samenstelling van RC’s en niet RC’s innovatieve denkers en experts. Innovatieve denkers hebben expertise over het thema maar benaderen deze op vernieuwende wijze. Experts hebben diepgaande kennis over het thema en worden gezien als autoriteit op dit thema.

Om te achterhalen wie uitermate geschikt zouden zijn om te participeren in de denktanks voor Organisational structurs en Duurzaamheid vragen wij om jouw hulp.

Ken jij of ben jij een expert of innovatieve denker op het gebied van Organisational structures en/of Duurzaamheid? Wij horen graag wie volgens jou thuishoort in de denktanks. De suggesties/profielen zullen eerst worden verzameld. Vervolgens wordt een selectie gemaakt. Dit betekent dat niet iedereen automatisch uitgenodigd wordt.

Suggesties kun je doorgeven aan Debby van Son, Communicatiecoördinator van de VRC: d.vanson@vrc.nl of 020 240 1106 / 06 3410 1588. We ontvangen graag de volgende gegevens:

Naam, organisatie en functie van de kandidaat, voor welk thema (Organisational structurs of Duurzaamheid) je deze kandidaat aanmeldt, of de persoon een expert of innovatieve denker is en hoe wij in contact kunnen komen met deze persoon.

 

Met jullie hulp kunnen we een belangrijke stap zetten in de positionering van het RC-dienstmerk en de kennisuitwisseling voor leden. Alvast bedankt voor jullie hulp!

Zoek een RC