08 april 2019

Ron Wessel RC benoemd als VRC Vertrouwenspersoon

Ron Wessel RC is benoemd als VRC Vertrouwenspersoon. Hij zal gaan samenwerken met de andere VRC Vertrouwenspersoon, prof. dr. ir. Paula van Veen-Dirks RC, Professor of Management Accounting and Control aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is sinds september 2017 in deze functie actief voor de VRC.

Ron Wessel is werkzaam als Senior Controller en Projectleider Cost Accounting bij het UWV in Amsterdam en is in het verleden VRC Bestuurslid geweest als penningmeester inclusief de portefeuille Permanente Educatie. Vanuit deze ervaring kan hij de Registercontroller helpen bij de aanpak van morele kwesties zonder daarbij de vertrouwelijkheid aan te tasten.

Vanwege een continu groeiend aantal leden heeft de VRC behoefte gekregen aan meerdere vertrouwenspersonen. De benoeming van Ron Wessel voorziet in deze behoefte.

Heb je een belangrijke morele kwestie, die niet intern bij jouw organisatie kan worden opgelost? Neem dan via het anonieme formulier op de VRC website contact op met de VRC Vertrouwenspersoon: https://www.vrc.nl/over-vrc/vertrouwenspersoon. Het bericht gaat rechtstreeks naar de Vertrouwenspersoon persoonlijk, bereikt geen derden en zal alleen door de Vertrouwenspersoon worden gelezen en behandeld. Paula van Veen-Dirks en Ron Wessel zullen de kwesties in onderling overleg verdelen.

Op het contact met de vertrouwenspersoon is het Reglement Vertrouwenspersoon van toepassing.

Zoek een RC