07 december 2017

Management Control: “Een goede controller is ook organisatiepsycholoog”

Hoe richt je een Management Control systeem in dat bijdraagt een high performance cultuur in de organisatie? Werner Bruggeman, hoogleraar in Gent, koppelt het vakgebied van Management Control aan motivatietheorieën uit de psychologie om tot nieuwe inzichten te komen.

De belangrijkste doelstelling van Management Control is mensen motiveren in het uitvoeren van hun werk en hen aanzetten om maximaal bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen en de strategieën van het bedrijf. Maar controlinstrumenten als targets, bonussen, beloningen, regels, sancties of de druk die een prestatie gedreven organisatiecultuur oplegt, geven onvoldoende effect. Deze middelen zetten ‘druk van boven’ en veroorzaken daardoor gecontroleerde motivatie, ofwel motivatie die niet is ontstaan vanuit eigen keuzes, waardoor overmatige stress en interne spanningen ontstaan.

Autonome motivatie
Tegenover gecontroleerde motivatie staat autonome motivatie. Kenmerkend hiervan is dat keuzes uit vrije wil tot stand komen, dat mensen hun intrinsieke motivatie kunnen ontplooien en tegelijk eigenaar worden van de missie, de doelstellingen en de strategieën van het bedrijf.  Autonome motivatie is een belangrijk kenmerk van high performance organisaties. Het leidt tot gedrag dat maximaal afgestemd is op de bedrijfsstrategie en een goede relatie met werknemers, die een sterk gevoel van eigenwaarde en sociale geborgenheid in de organisatie ervaren.

Bruggeman onderzoekt de psychologische effecten van Management Control. In te veel bedrijven creëren management control systemen te veel gecontroleerde motivatie. Onderzoek wijst uit dat co-creatieve strategieprocessen, participatief budgetteren, werken in zelfsturende teams en participatie bij het ontwerp van prestatiemeetsystemen leiden tot een verhoogde autonome motivatie, maar ook tot verhoogde performantie en minder stress.

High-performance
Bruggeman is tevens docent bij de masterclass ‘De psychologie van Management Control’ van de VRC Finance Academy. Bruggeman: ‘Bij het inrichten van het Management Controlsysteem in de organisatie, moet het stimuleren van de autonome motivatie uitgangspunt zijn. Dit bereik je door de basis psychologische behoeften van de werknemers maximaal te ondersteunen, wat leidt tot meer tevredenheid en welzijn van de mensen. In de high-performance organisatie die je dan bereikt, werken managers hard, maar hebben ook plezier in hun werk. En dat werkt aanstekelijk.’

 

Zoek een RC