30 april 2020

Aankondiging- Online ALV

Geachte lid,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene vergadering (ALV) van de Vereniging van Registercontrollers op 27 mei 2020. Locatie: Online

De online ALV duurt ongeveer 1 uur, maar indien nodig, gezien de technische uitdagingen, kan deze langer duren.

De ALV begint om 19.30 uur en eindigt om 20.30 uur. 

Leden-RC zijn bevoegd een agendapunt voor te stellen tot uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum waarop de algemene vergadering plaatsvindt, d.w.z. vóór 20 mei 2020. Dit agendapunt kunt u, schriftelijk en langs elektronische weg (vrc@vrc.nl), vergezeld van een korte toelichting, bij het bestuur indienen.

We zullen in de week van 11 mei a.s. nog een individuele en uitgebreide uitnodiging naar alle leden-RC sturen. In deze uitnodiging zullen ook de instructies staan m.b.t. het inloggen en het stemmen in de online omgeving. 

Met vriendelijke groet,
 
VRC Bestuur

Zoek een RC