28 juli 2020

Regionale sessies Missie, visie en strategie

De kern van de VRC zijn de leden, hun maatschappelijke positie en hun kennis en kunde.

Als onderdeel van de herziene Missie Visie en Strategie hebben het bestuur en het bureau afgelopen week een zestal regionale bijeenkomsten gehouden om de nieuwe richting en thema’s door te spreken met de leden in het land. De volgende steden werden bezocht: Groningen, Maastricht, Tilburg, Eindhoven, Utrecht/Amsterdam en Rotterdam. Samen met onze leden zijn we begonnen aan een “journey van de toekomst” en we hebben gemerkt dat er veel draagvlak en commitment voor is.

De standpunten en de gesprekken varieerden afhankelijk van de regio, maar een gemeenschappelijke noemer in alle sessies was de ambitie om onze beroepsgroep te verrijken met een herziene en bredere kennis en kunde, een groter en actiever netwerk en sneller contact leggen onderling op specifieke onderwerpen. Het is fijn te weten dat de meeste finance professionals dezelfde visie delen en actief willen bijdragen aan onze beroepsgroep. 

Als we terugkijken op de sessies dan kunnen we aangenaam concluderen dat open communicatie ons verder brengt. Ook als we ons richten en gaan groeperen in de toekomst op de thema’s innovatie, duurzaamheid en zorg, kan onze gemeenschap alleen maar meer voorbereid worden op de toekomst. Dit doen we door de dialoog open te houden en elkaar vaker op te zoeken, meer projectmatig te werken, meer samenwerking met relevante partners aan te gaan en de leden hierbij te betrekken. We are in this journey together! 

VRC voorzitter Albert Gagliardi zorgde voor de toelichting op de nieuwe Missie, Visie en Strategie in Limburg. Met de relevante input van de aanwezige leden kan deze nog verder worden verbeterd.  

 

Foto links: De toelichting op de nieuwe Missie, Visie en Strategie werd in Rotterdam verzorgd door Rajesh Balgobind (VRC penningmeester) en Nadine Koerselman (VRC bestuurslid).

Foto rechts: Leden luisteren aandachtig naar de toelichting van Albert Gagliardi (VRC Voorzitter), Rajesh Balgobind (VRC Penningmeester) en Esther Nooijen (VRC bestuurslid) tijdens de bijeenkomst in Utrecht.

Zoek een RC