Permanente Educatie (PE) voor de RC in het kort

Samenvatting van de PE-Regeling voor Registercontrollers.

PE betekent één week studie per jaar. Eén uur studielast = 1 PE-punt/uur. 40 PE-punten/uren per jaar voor RC's.

Meer punten/uren behaald in een jaar levert voordeel op in de eerstvolgende twee jaren tot een maximum van 80 PE-punten/uren. Een maximaal tekort van 40 PE-punten/uren is toegestaan.

Verplichte PE-activiteit 'Professionele Ethiek' per 2017

Vanaf 2017 is de verplichte PE-activiteit ‘Professionele Ethiek’ van - gemiddeld - 3 PE-punten/uren per jaar in de plaats gekomen van de voorheen verplichte cursus ‘VRC gedragscode’. De RC heeft nu een ruimere keuzevrijheid en kan gebruik maken van de mogelijkheid om PE-uren/punten 1 jaar terug en 2 jaar vooruit te schuiven bij een PE-punten/uren tekort of overschot op het gebied van professionele ethiek. Voor meer informatie klik hier.

Cursusaanbod NBA-VRC Opleidingen

Het actueel cursusprogramma van NBA-VRC Opleidingen vindt u op https://www.nbavrc.nl/ of in de actuele NBA-VRC Opleidingen cursusgids

Dilemma's en moresprudentie voor de RC

Ethiek en gedrag is al jaren een belangrijk onderwerp. NBA-VRC Opleidingen ondersteunt u graag bij het ethisch handelen en helpen u bij zelfreflectie op dit gebied. Bekijk hier de cursuskalender met cursussen op het gebied van ethiek en gedrag (professionele ethiek).

PE TIPS

De PE-Regeling gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de Registercontroller in het op peil houden van zijn vakkennis. Het niveau van de vakinhoudelijke activiteit is minimaal gelijk aan dat van de Registercontroller examens. Naar aanleiding van recente vragen van leden geven we u nog een aantal tips voor uw permanente educatie.

En werkt u als Registercontroller in het buitenland? Dan vindt u op de VRC website alle benodigde informatie voor het behalen van uw PE punten/uren.

De Registercontroller moet jaarlijks 40 PE-punten/uren halen, wat gelijk staat aan een studiebelasting van 40 uur. Wist u dat u jaarlijks maximaal 20 PE-punten/uren kunt behalen met zelfstudie of training on the job? Zelfstudie omvat het zich zelfstandig eigen maken van kennis die voldoet aan de leerdoelstellingen van de PE-Regeling. Het bijhouden van vakliteratuur en vakbladen en de voorbereidingstijd voor een cursus vallen bijvoorbeeld onder deze noemer.

Onder "training on the job' wordt het gericht opdoen van kennis en ervaring op de werkplek verstaan. De directe koppeling met de praktijk bevordert een hoog leerrendement voor de praktiserende RC. Hierbij kunt u denken aan interne begeleiding en kennisuitwisseling met collega's.

Uitgangspunt is dat de RC zelf verantwoordelijk is voor de weging van het niveau.

De volgende studieactiviteiten zijn erkend:

  • Het uitvoeren van zelfstudie of "training on the job' activiteiten (max 20 uur per jaar)
  • Het volgen van externe cursussen
  • Het volgen van interne cursussen (binnen het bedrijf)
  • Het volgen van congressen, seminars en lezingen
  • Het lesgeven en ontwikkelen van een cursus op het vakgebied
  • Het verrichten van onderzoek en het schrijven van artikelen op het vakgebied
  • Het participeren in vaktechnische commissies

Een evenwichtige verdeling van de hierboven genoemde studieactiviteiten is vereist. Omdat de PE-Regeling uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van de Registercontroller, kunt u dus zelf vaststellen of het onderwerp van de cursus op het financieel-economisch vakgebied ligt of bijdraagt aan uw persoonlijke effectiviteit. Onder persoonlijke effectiviteit worden onder meer trainingen op gebied van managementvaardigheden verstaan. U bent vrij in het kiezen van een aanbieder van cursussen, zolang u de doelstelling van de PE-Regeling in ogenschouw neemt. Voor meer informatie over de PE-Regeling gaat u naar Publicatie: De Permanente Educatie-Regeling van de VRC

RC's kunnen hun punten registreren via de PE-registratie op het besloten deel van deze website. RA's die ook RC zijn kunnen hun PE-administratie bijhouden via www.nba.nl en hoeven om te voldoen aan de registratie voor RC's op het besloten deel van deze website slechts aan te geven hoeveel punten ze in totaal hebben behaald, met verwijzing naar het PE-registratiesysteem van NBA.

Voer uw behaalde PE-punten in:
Ontvang het laatste VRC nieuws. Geen spam maar alle updates die een RC niet mag missen.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.