Nieuws

RC Top 50 en RC Top 20 not-for-profit: meld je aan

By november 26, 2020No Comments

Binnenkort verschijnt weer de RC Top 50 en de RC Top 20. Ben jij of ken jij iemand met een eindverantwoordelijke functie die daarin thuishoort? Geef dit dan aan ons door.

VRC publiceert ieder jaar een RC Top-50 en een de RC Top-20, die bestaat uit registercontrollers die een aantoonbare eindverantwoordelijke positie bekleden. De RC Top-50 heeft betrekking op het bedrijfsleven, de RC Top-20 op de not-for-profitsector. Hoe kom je in de ranking?

Zo kom je in de RC Top 50

Je komt in aanmerking voor een plaats op de RC Top 50 wanneer je in 2019 binnen je bedrijf of bedrijfsonderdeel een aantoonbaar eindverantwoordelijke functie had. Je bent dan lid van het hoogste bestuursorgaan (raad van bestuur, executive committee, directie etc.) van je bedrijf of bedrijfsonderdeel. Dit bedrijfsonderdeel is een voor de markt duidelijk herkenbaar en bekend deel van je organisatie. Het maakt hierbij niet uit of de bedrijfsonderdelen zijn onderverdeeld naar productcategorie of geografisch gebied. Je positie op de ranglijst wordt bepaald door de omzet van je bedrijf of bedrijfsonderdeel in het jaar 2019.

Zo kom je in de RC Top 20

Voor de Top-20 kom je in aanmerking wanneer je in 2019 een eindverantwoordelijke functie had in een not-for-profitorganisatie. De rangschikking voor de RC Top 20 is niet op omzet, maar op sociaal bereik: hoeveel mensen heeft de organisatie bereikt? Omdat dit criterium verschilt per organisatie is voor de not-for-profit een indeling gemaakt in sectoren, elk met een verschillend criterium. Zie de tabel.

Sector Criterium
Woningbouwverenigingen Voorraad sociale huurwoningen, aantal huurders
Openbaar bestuur Aantal bereikte burgers
Onderwijs Aantal leerlingen/studenten
Ziekenhuizen Aantal unieke patiënten, consulten, dagverpleging, verpleegdagen, opnames,
Academische en Topklinische ziekenhuizen Aantal unieke patiënten, consulten, dagverpleging, verpleegdagen, opnames, AIO’s, promovendi en studenten
Gezondheidszorg Aantal cliënten
Kunst & Cultuur Aantal bezoekers
Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties Aantal donateurs + leden

Hoe werkt het?

Wanneer je denkt dat jij (of een andere RC) op een van deze lijsten thuishoort, laat het ons dan weten. Omdat wij mogelijk niet altijd beschikken over de meest actuele werkgegevens van leden, kun je hiermee bijdragen aan een juiste weergave.

Stuur uiterlijk maandag 14 december 2020 een bericht naar de VRC (vrc@vrc.nl) en vermeld daarin:

  • RC Top 50 of RC Top 20
  • je volledige naam en titulatuur
  • functiebenaming
  • bedrijf en/of (eventueel) bedrijfsonderdeel
  • (eventuele) beursnotering
  • de omzet, dan wel het relevante top-20 criterium over 2019 van je bedrijf of bedrijfsonderdeel
  • indien mogelijk een document, bijvoorbeeld jaarverslag, waaruit een en ander blijkt.

Heeft u toch nog vragen? Ook dan kunt u ons bereiken via vrc@vrc.nl.