RC Top 50 en Top 20

In We are Finance van december 2019 zijn de RC Top 50 en RC Top 20 not for profit gepubliceerd.

Ook dit jaar verschijnt weer de RC Top 50 en de RC Top 20.

RC Top 50 criteria
Je komt in aanmerking voor een plaats op de RC Top 50 wanneer je in 2018 binnen je bedrijf of bedrijfsonderdeel een aantoonbaar eindverantwoordelijke functie had. Je bent dan lid van het hoogste bestuursorgaan (raad van bestuur, executive committee, directie etc.) van je bedrijf of bedrijfsonderdeel. Dit bedrijfsonderdeel is een voor de markt duidelijk herkenbaar en bekend deel van je organisatie. Het maakt hierbij niet uit of de bedrijfsonderdelen zijn onderverdeeld naar productcategorie of geografisch gebied. Je positie op de ranglijst wordt bepaald door de omzet van je bedrijf of bedrijfsonderdeel in het jaar 2018.

RC Top 20 criteria
De rangschikking voor de RC Top 20 is niet op omzet, zoals bij de RC Top 50, maar op sociaal bereik: hoeveel mensen heeft de organisatie bereikt, zoals weergegeven in onderstaande tabel?
Omdat dit criterium verschilt per organisatie is voor de not-for-profit een indeling gemaakt in de volgende sectoren, elk met een verschillend criterium.

Sector

Criterium

Woningbouwverenigingen

Voorraad sociale huurwoningen, aantal huurders

Openbaar bestuur

Aantal bereikte burgers

Onderwijs

Aantal leerlingen/studenten

Ziekenhuizen

Aantal unieke patiënten, consulten, dagverpleging, verpleegdagen, opnames,

Academische en Topklinische ziekenhuizen

Aantal unieke patiënten, consulten, dagverpleging, verpleegdagen, opnames, AIO’s, promovendi en studenten

Gezondheidszorg

Aantal cliënten

Kunst & Cultuur

Aantal bezoekers

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties

Aantal donateurs + leden

Voor de Top-20 kom je in aanmerking wanneer je in 2018 een eindverantwoordelijke functie had in een not-for-profitorganisatie.

RC Top 2018
Je reactie stellen we zeer op prijs wanneer je denkt dat jij (of een andere RC) op een van deze lijsten thuishoort. Omdat wij mogelijk niet altijd beschikken over de meest actuele werkgegevens van leden, kun je hiermee bijdragen aan een juiste weergave.

Hoe werkt het?
Je stuurt, uiterlijk maandag 12 augustus 2019, een bericht naar de VRC (vrc@vrc.nl) onder vermelding van RC Top 50 of RC Top 20, met je volledige naam, functiebenaming, titulatuur, bedrijf, (eventueel) bedrijfsonderdeel, (eventuele) beursnotering en de omzet dan wel het relevante top-20 criterium over 2018 van je bedrijf of bedrijfsonderdeel. Toezending van een document, bijvoorbeeld jaarverslag, waaruit een en ander blijkt, stellen we erg op prijs. Ook voor vragen kun je hier terecht.

 

Zoek een RC