Vacatures

Vacature Algemeen Bestuurslid

By juni 18, 2021juli 27th, 2021No Comments

Heeft u hart voor onze Vereniging en wilt u uw talenten inzetten als bestuurslid van de VRC?
Er is tijdens de ALV d.d. 26 mei 2021 aangekondigd dat er een vacature voor het VRC-bestuur worden opgesteld.

 

De VRC

Het is de ambitie van de VRC te worden beschouwd als het toonaangevende instituut voor Financieel Management. Deze ambitie is verwoord in de vorm van de Missie, Visie en strategie en aangenomen door de ALV op 27 mei 2020. Deze ambitie heeft een nationale focus met als speerpunten duurzaamheid, innovatie en sectoren (zorg) waarbij ook internationale aspecten aandacht krijgen. Hierbij wordt gestreefd naar samenwerking met collega instituten, academische partners binnen onze landsgrenzen maar ook daarbuiten.

 

De VRC streeft ernaar de toegevoegde waarde voor de leden te vergroten en het kwaliteitsniveau en -beleving van het dienstmerk RC in de breedste zin van het woord te vergroten.

 

In het afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet voor de realisatie van de strategie, het richten op speerpunten en eerste sector, zoeken van samenwerking met partners en andere instituten, opstarten van (gratis) curussen op het gebied van ethiek en digitalisering, projectmatig en besturen op afstand.

 

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden en rollen:

 • Voorzitter Albert Gagliardi: verantwoordelijk voor het goed functioneren van het bestuur en leidt de vergaderingen van het bestuur. De voorzitter ziet ook toe op de uitvoering van de besluiten genomen door de algemene vergadering en het bestuur. Daarnaast is de voorzitter ook verantwoordelijk voor de (inter) nationale samenwerking en communicatie;
 • Secretaris Martijn van Veen: tezamen met de voorzitter verantwoordelijk voor de naleving van de statuten en de reglementen. Coördineert de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen in samenspraak met de voorzitter. Verantwoordelijk voor het jaarverslag en de administratie van de vereniging;
 • Penningmeester Nadine Koerselman: namens het bestuur verantwoordelijk voor de financiën en het vermogen van de vereniging. De penningmeester ontwerpt de begroting voor het komende boekjaar. Daarnaast is de penningmeester verantwoordelijk voor de jaarrekening en de accountantscontrole;
 • Algemeen bestuurslid Esther Nooijen: Verantwoordelijk voor de vertaling van de Missie, Visie en Strategie van de vereniging naar een meerjarenplan. De controle van de uitvoering van het meerjarenplan door het bureau, met inbegrip van de kernwaarden en de speerpunten van de vereniging. De portefeuilles worden binnen het bestuur onderling verdeeld op basis van interesse, talenten en ervaring.

 

Verantwoordelijkheden

Onder de verantwoordelijkheden van het algemeen bestuurslid kunnen onder andere behoren:

 • Vertaling van de Missie, Visie en Strategie naar het meerjarenplan, alsmede de borging van de uitvoering van dit meerjarenplan door het bureau van de VRC.
 • De actualisering van de opleiding tot registercontroller;
 • De inhoud van een opleidingsprogramma voor de permanente educatie van de leden;
 • De realisatie van actueel en thematisch onderzoek over professionele onderwerpen in het financieel management die van belang zijn voor de leden resulterend in publicaties en seminars;
 • De ontwikkeling van een opleidingsladder die het carrière pad volgt van de (toekomstige) leden;
 • De conformiteit van de RC-opleiding aan de International Education Standards (IES’s) van de International Accounting Education Standards Board (IAESB).

 

Profiel

De kandidaten hebben het volgende profiel:

 • In het bezit van ruime bestuurlijke ervaring op executive niveau;
 • Bekend en vertrouwd met de nieuwste ontwikkelingen in het financieel management;
 • Goed in staat hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en op hoofdlijnen te discussiëren;
 • In staat strategisch en analyserend te acteren;
 • In staat de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen bij te wonen en zich daarop goed voor te bereiden;
 • Minimaal twee jaar lid van de VRC;
 • Initiatiefrijk, creatief, enthousiasmerend;
 • Flexibel, representatief, constructief;
 • Communicatief vaardig, teamspeler;
 • Staat nog volop in het werkzame leven, en weet dit goed te combineren met een bestuursfunctie;
 • Heeft een netwerk op C-suite niveau in het financieel management teneinde de relevantie van de opleiding en de RC-titel te kunnen borgen.

 

Bestuursleden onderschrijven de Missie, Visie en Strategie van de VRC. Zij zijn onafhankelijk en hebben geen zakelijke belangen bij de vereniging.

 

Vereisten

 • Heeft geen zakelijke belangen bij de VRC; vervult geen nevenfuncties die een risico vormen voor een integere invulling van de bestuursfunctie bij de VRC;
 • Is lid van de VRC;
 • Voldoet aan PE-regeling en de gedragscode van de VRC;
 • Heeft een voorgenomen van beschikbaarheid (10 tot 15 dagen per jaar);

 

Procedure

Het doorlopen van een assessment of een gesprek met een extern bureau kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een onderdeel van de procedure en een voorwaarde voor de uiteindelijke voordracht.

 

Termijn en vergoedingen

Het bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van de termijn met 2 jaar. Op deze functie is de bezoldiging conform het VRC-bestuursreglement van toepassing.

 

Reageren

Geïnteresseerden in de vacature kunnen een beknopte motivatiebrief voorzien van een curriculum vitae vóór 1 juli 2021 sturen naar j.steingrover@vrc.nl.

 

Voor verdere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de secretaris van de VRC: Martijn van Veen: m.vanveen@vrc.nl.