Vacatures

Vacature: Commissie Ethiek

By november 5, 2020No Comments

Denk mee met de VRC

Gezocht: LID-RC VOOR DE COMMISSIE ETHIEK

De Vereniging van Registercontrollers (VRC) zoekt een lid-RC voor de Commissie Ethiek. Deze commissie is een vervolg van eerdere commissie waarbij echter ook Handhaving was ondergebracht. Om beide deelgebieden voldoende aandacht te kunnen geven, wordt per 1 januari 2021 een aparte commissie Ethiek gestart. De Commissie Ethiek heeft als doel het Bestuur adviseren inzake beleid en de invulling van het onderwerp ethiek in onze vereniging, VRC Gedragscode en de van toepassing zijnde regelementen. Wat is ethisch en niet-ethisch handelen, en hoe gaan we daar als vereniging mee om, vormen de uitdagingen van deze commissie. Jouw inbreng over dit onderwerp wordt zeer gewaardeerd!

De VRC Gedragscode
Als borging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening heeft de VRC een Gedragscode waaraan de leden zich hebben te houden. Van de gedragscode afwijkend gedrag kan leiden tot het indienen van een klacht door een belanghebbende bij de Raad van Tucht. De Gedragscode geeft de regels voor die leden van de VRC, die gerechtigd zijn het merk Registercontroller (RC) te voeren. Hij biedt een leidraad voor de RC, opdat het gedrag van de RC in overeenstemming is met wat redelijkerwijs verwacht mag worden door ieder die in hem of haar vertrouwen stelt. Deze verwachtingen zijn primair maar niet exclusief gebaseerd op de rol van de RC als professional in finance & control. De Code beschrijft de volgende vijf fundamentele beginselen die richting moeten geven aan het gedrag van de RC: Professioneel gedrag, Objectiviteit, Deskundigheid en zorgvuldigheid, Integriteit en Geheimhouding (PODIG).

De commissieleden van de Commissie Ethiek
De Commissie Ethiek bestaat uit minimaal 3 leden, onder wie minimaal 2 leden-RC en 1 buitenlid-ethicus. Ook andere buitenleden, zoals het buitenlid-permanente educatie kunnen deel uitmaken van de Commissie. De leden vormen een team waarin verschillende disciplines en competenties zijn vertegenwoordigd en zij dienen een onafhankelijke oordeelsvorming te hebben. Dit vraagt om een combinatie van senioriteit, deskundigheid, onafhankelijkheid en het vermogen om effectief in een team te kunnen functioneren. We zoeken leden die actief zijn in de dagelijkse praktijk. De commissie komt 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar.

Profiel kandidaten en sollicitatie
Geïnteresseerden in de functie van lid RC een korte motivatie met CV per e-mail te sturen naar vrc@vrc.nl onder vermelding van de vacature. Mocht u iemand kennen die naar uw inzicht een geschikte kandidaat voor deze functie zou zijn, dan horen wij dit vanzelfsprekend graag.