Nieuws

Nieuw beroepsprofiel voor Chief Financial Officers

By juli 15, 2021juli 21st, 2021No Comments

Profiel ondersteunt de rol van de CFO in de kern van het bedrijf als second- in- command.

 

Op woensdag 14 juli jl. is tijdens een evenement van de Vereniging van Registercontrollers (VRC), het nieuwe beroepsprofiel van de Chief Financial Officer (CFO) van de toekomst gepresenteerd. In dit nieuwe profiel wordt de financiële functie en de positie van de CFO opnieuw vormgeven in het licht van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het nieuwe CFO-beroepsprofiel schetst de rollen, verantwoordelijkheden en bijkomende competenties van deze CFO van de toekomst.

CFO’s gaan, als hoofd van de financiële organisatie in hun onderneming, een voortrekkersrol vervullen bij thema’s zoals duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, transparantie en integriteit. De CFO van de toekomst gaat daardoor in de toekomst een relevante bijdrage leveren. Niet alleen voor de organisatie, maar ook voor de maatschappij.

Een omvangrijke groep CEO’s, (ex-)CFO’s, commissarissen en andere functionarissen in de financiële organisatie, hebben samen gewerkt aan dit nieuwe beroepsprofiel. De commissie stond onder leiding van Nouryon CFO Renier Vree. Vree: “De wereld is aan het veranderen en daar moet ons beroep in mee. We hebben aan de hand van drie megatrends geschetst hoe het speelveld van de CFO zal veranderen. De CFO opereert meer en meer in de kern van het bedrijf als second in command. Het beroepsprofiel kan door de CFO worden gebruikt om lacunes in kennis en vaardigheden te onderkennen.”

In het document op deze website www.vrc.nl/beroepsprofiel  is meer informatie opgenomen over dit beroepsprofiel en de rollen, verantwoordelijkheden en bijkomende competenties van de CFO van de toekomst