De VRC

De Vereniging van Registercontrollers

De Vereniging van Registercontrollers (VRC) verenigt sinds 1988 afgestudeerden van de door de vereniging erkende opleiding Executive Master of Finance & Control (EMFC). De leden van de VRC zijn kennis gedreven financiële professionals die beschikken over de titel: Registercontroller, ofwel de RC-titel.

De VRC

Als verbinder van meer dan 5300 registercontrollers representeert de VRC nationaal het meest toonaangevende professionele netwerk van financiële professionals, werkzaam op verschillende niveaus in toonaangevende (inter)nationale organisaties, waarbij ongeveer twintig procent een positie op executive, of directieniveau bekleedt. De VRC bevordert de persoonlijke- en professionele ontwikkeling van haar leden en draagt bij aan de ontwikkeling van het financiële vakgebied met zowel een positieve economische- als maatschappelijke impact.

VRC Bestuur

VRC Bestuur
Frans Post RC
Voorzitter
Internationalisatie, , Interne organisatie & Governance
VRC Bestuur
Nadine Koerselman MSc RC
Vice-voorzitter
Marktontwikkeling & Netwerkontwikkeling
VRC Bestuur
Arie den Hertog MSc RA RC
Penningmeester
Academische ontwikkeling
VRC Bestuur
mr. drs. Martijn van Veen RC
Algemeen Bestuurslid
Beroepsontwikkeling
mr. Roxanne Kokol RC
Secretaris
Duurzaamheid

Missie

Samen verenigd versterkt de VRC de economische- en maatschappelijke waarde van de RC-titel als katalysator voor vooruitgang in het financiële vakgebied en daarbuiten. Naast het verenigen van afgestudeerden en studenten van de wetenschappelijke opleiding tot Executive Master of Finance & Control (EMFC), streeft de VRC naar bevordering van de economische- en maatschappelijke waarde van de RC-titel. De vereniging is toegewijd aan het behartigen van de belangen van haar leden, het bevorderen van verantwoorde beroepsuitoefening en het investeren in de voortdurende ontwikkeling van registercontrollers. Door de economische en maatschappelijke waarde van de titels EMFC en RC te bevorderen en de dienstmerken (inter)nationaal te versterken, streeft de vereniging naar grotere erkenning en waardering voor de onderscheidende meerwaarde die registercontrollers bieden.

Lees Missie, Visie, Strategie

Visie

Door het bevorderen van de economische- en maatschappelijke waarde van de RC-titel en het benadrukken van de onderscheidende expertise van registercontrollers, versterkt de VRC de positie van de registercontroller. De RC-titel wordt een steeds krachtiger merk dat staat voor positieve financiële impact en maatschappelijke vooruitgang door middel van een strategische benadering van finance bij overheden en in het bedrijfsleven. Met een focus op voortdurende persoonlijke- en professionele ontwikkeling, evenals het bevorderen van verantwoorde beroepsuitoefening, inspireert de VRC haar leden, de registercontrollers, om een voortrekkersrol te vervullen binnen organisaties en leidend te zijn in duurzame bedrijfsvoering, innovatie en organisatieontwikkeling. De vereniging fungeert als bron van expertise en belangenbehartiging, waardoor de vereniging de ambitie heeft om een expertisecentrum te zijn op het gebied van strategische finance in zowel profit- als non-profit organisaties. Op deze manier draagt de VRC actief bij aan de erkenning van de RC-titel als toonaangevende standaard voor professionele excellentie en positieve economische- en maatschappelijke impact.

Lees Missie, Visie, Strategie
VRC visie

VRC Bureau

VRC Bureau
Jari Steingröver
Chief Operating Officer
VRC Bureau
Karina Moreno Ocampo
Senior Manager Operations
VRC Bureau
Miempie de Lange
Finance Manager
VRC Bureau
Fianna Sinnige
Growth Marketing Manager
VRC Bureau
Marta Kurpiewska
Business Development Manager
VRC Bureau
Charlotte Schurer
Werkstudent (Finance)
VRC Bureau
Zoé Wijsmuller
Werkstudent (Communicatie)
VRC Bureau
Andrelica Matilda
Senior Finance Operations Specialist
VRC Bureau
Julian Zalme
Junior Financial Data Analyst
VRC Bureau
Maarten Sibma
Business Development Manager
Eva Umanjec
Marketing en Communicatie Specialist
Sadhana Sahadewlall
Beleidsmedewerker
Kim Veerman
Werkstudent Evenementen

Werken bij VRC?

‘’Samenwerken met gepassioneerde professionals en voortdurend uitgedaagd worden om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en positionering van de registercontroller, maakt werken bij de VRC inspirerend en motiverend’’

Bekijk de vacatures

Gremia

Het VRC-bestuur laat zich bijstaan door deskundigen en is bevoegd tot het instellen van gremia, waarvan de bevoegdheid, taak en werkwijze door het bestuur bij nader reglement wordt vastgesteld. Als u geïnteresseerd bent in actieve deelname aan de VRC-gremia, nodigt de VRC u uit om dit kenbaar te maken door middel van een sollicitatie via vrc@vrc.nl.

Raad van Advies
Raad van Tucht/Beroep
QAC
Commissies
Vertrouwenspersoon
Raad van Advies

Het VRC-bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies, die advies geeft over de strategische richting van de VRC. Deze Raad fungeert als een klankbord voor het VRC-bestuur en deelt op verzoek of ongevraagd haar visie op bestuurlijke voornemens met het bestuur.

Drs. Gavin van Boekel MBA EMFC RC (Voorzitter)
Drs. Klaas Groenveld RA MBA EMFC RC
Mr. drs. Jeroen Thorenaar EMFC RC
Prof. dr. Karen Maas
Raad van Tucht

De VRC-gedragscode vormt de basis voor de beoordeling van tuchtklachten door de Raad van Tucht. Registercontrollers dienen de normen van de gedragscode in acht te nemen tijdens uitoefening van hun functie. De Raad van Tucht is bevoegd maatregelen te nemen bij schending van de VRC-gedragscode.

Mr. Ward Messer (Voorzitter)
Ilse Leijten-Puister (Griffier)
Dr. Bob van Kuijck RA RC
Raad van Beroep

De Raad van Beroep behandelt klachten in hoger beroep conform de bepalingen van het Reglement Tuchtrechtspraak. Samen met de Raad van Tucht vormt het de twee tuchtrechtelijke colleges die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van tuchtzaken.

Mr. dr. Jaap Dammingh (Griffier)
Drs. Marc van den Broek MSc EMFC RC
Quality Assurance Committee

De Quality Assurance Committee (QAC) onderhoudt een nauwe verbinding en de symbiotische samenwerkingsrelatie met de academische partneruniversiteiten die de EMFC-opleidingen aanbieden. Deze relatie is gericht op het waarborgen van de kwaliteit van de EMFC-opleidingen. De commissie beoordeelt zorgvuldig of de opleidingen voldoen aan de erkenningseisen en kwaliteitsstandaarden van de vereniging.

Prof. dr. ir. Jan Bots (onafhankelijk voorzitter)
Mr. drs. Martijn van Veen RC | VRC
Arie den Hertog MSc RA RC | VRC
Dr. Arno Geurtsen RC | Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. ir. Sander van Triest l Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Bert Steens RC | Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. Harold Hassink RA | Maastricht University
Prof. dr. Pieter Jansen | Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. Ivo de Loo | Nyenrode Business Universiteit
Prof. dr. Roland Speklé | Nyenrode Business Universiteit
Prof. dr. ir. Michael Corbey | TIAS School for Business and Society
Commissie Governance

De Commissie Governance adviseert het bestuur over de organisatorische inrichting en passende vormen van professioneel bestuur en toezicht, en toetst de huidige structuur om daarover aanbevelingen te geven.

Dr. Marlies de Vries RA (Voorzitter)​
Drs. Luc Jalink RA CIA CFE RC​
Mr. drs. Gerrit Jan Tap RC​
Drs. Edward Smit RC​
Drs. Thijs van Berckel EMFC RC
Commissie Ethiek

De Commissie Ethiek adviseert het VRC-bestuur over vraagstukken aangaande beleid, handhaving en uitvoering van de VRC-gedragscode. De commissie bevordert de bewustwording met betrekking tot de gedragscode, adviseert over praktische normstelling bij uitvoering van de gedragscode en adviseert over mogelijke aanpassingen van de gedragscode en gerelateerde (inter)nationale regelgeving.

Drs. Paul Reijven RC (Voorzitter)
Dr. Raymond Zaal MBA (Buitenlid-ethicus)
Drs. Inge Blokker EMFC RC (Plaatsvervangend Voorzitter)
Drs. Daan de Jong EMFC RC
Ing. Ton Gemert RE RC CISA
Drs. Jerry Speel RC
Commissie Kwaliteitsborging

De Commissie Kwaliteitsborging adviseert het VRC-bestuur over vraagstukken aangaande het Permanente Educatie-systeem van de VRC. De verantwoordelijkheden van de commissie omvatten het evalueren van het PE-systeem, het fungeren als klankbord voor leden, het adviseren over de PE-regelgeving en het bevorderen van bewustwording en naleving van de PE-verplichting.

Mr. drs. Bastiaan Postma EMFC RC (Voorzitter)
Drs. Kees van Rijswijk RC (Plaatsvervangend Voorzitter)
Drs. Gert Jan Vos EMFC RC
Louis Spoor RA (Buitenlid-PE)
Drs. Peter van Erp RC
Commissie Scriptieprijs

De Commissie Scriptieprijs vormt de scriptieprijs jury en bestaat uit een samenstelling van RC-leden, wetenschappers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De commissie beoordeelt de scripties van erkende EMFC-opleidingen en ziet erop toe dat de geselecteerde scriptie voldoet aan de kwaliteitseisen voor de RC-titel en EMFC-opleiding.

Drs. Vincent Verweijmeren RC (Voorzitter)
Prof. dr. Sophie Hoozée
Commissie Controllersprofiel

De Commissie Controllersprofiel richt zich op de vernieuwing van het Controllersprofiel. In 2023 is voor het profiel een basis gelegd met afronding van het onderzoek door de Nijmegen School of Management.

Prof. dr. Frank Hartmann RC (Voorzitter)
Drs. Maarten de Vries RC
Drs. Steven Zaat RC
Suzanne van der Erve MSc
Drs. Frank Geelen RC
Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon, een door de VRC aangewezen onafhankelijk persoon, is een aanspreekpunt voor registercontrollers bij belangrijke morele kwesties die niet intern opgelost kunnen worden. Met behoud van de vertrouwelijkheid, streeft de vertrouwenspersoon naar het verstrekken van richtlijnen voor de aanpak van deze kwesties.

Ron Wessel RC

Wij geven om jouw privacy

Wij en derde partijen gebruiken cookies op onze website voor statistische, voorkeurs- en marketingdoeleinden. Google Analytics-cookies zijn geanonimiseerd. U kunt uw voorkeur wijzigen door op `Zelf instellen` te klikken. Door op `Accepteren` te klikken accepteert u het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacyverklaring.

Powered by WP Brothers

Kies je privacyvoorkeuren

Via de cookieverklaring op onze website kun je jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In ons privacybeleid vind je meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken

Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe de website wordt gebruikt, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Met deze informatie kunnen wij onze site blijven verbeteren voor optimaal gebruik.

Marketing

Marketingcookies gebruiken we om relevante content en advertenties te tonen op andere websites die je bezoekt, die zijn toegespitst op jouw interesses.