Nieuws

Wijziging VRC Bestuur

By januari 2, 2023No Comments
VRC Bestuur

Beste leden,

De beste wensen voor 2023!

Het nieuwe jaar is aangebroken en het belooft een jaar te worden met veel VRC activiteiten.

We beginnen het jaar met een bestuur van vier personen, omdat Esther Nooijen heeft aangegeven niet voldoende tijd te kunnen investeren in de VRC. Zij is per 1 januari teruggetreden.

Esther heeft de organisatie een fase verder gebracht en we zijn haar daarvoor zeer erkentelijk.

Uit ons midden is Frans Post gekozen als nieuwe voorzitter van de VRC. Nadine Koerselman zal als vice-voorzitter optreden.

De overige bestuursposities blijven ongewijzigd, te weten Arie den Hertog zijnde penningmeester en ondergetekende als secretaris.

Namens het VRC bestuur, MartijnĀ vanĀ Veen